Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

FRANKE159 - De Robuluswagen

Een sage (boek), 1934

Hoofdtekst

Weet u waar hij rijdt, de Robuluswagen?
Eenmaal in 't jaar, 's nachts om twaalf uur, op oudejaarsavond, boldert hij door de dorpen in de contreie van Norden.
Ja, dan gaat het er maar raar door in die buurt.
Wanneer de oud-Friesche koning zijn wagen bestijgt en door het land langs de Eems rijdt, vliegen er de schuurdeuren zoo maar vanzelf open en dicht.
Maar het is niet alleen op oudejaarsavond dat hij door het land komt gestormd. Ook in stormruwe nachten als de orkaan loeit en de zee dreunt, als het voor een Christenmensch geen weer is om de deur uit te gaan jaagt hij op zijn geweldig ros door de Oost-Friesche landen aan de overkant van de Eems.
Voor niets blijft hij staan, die ouwe dappere koning. Over heg en steg gaat het, over huis en hof en zelfs de zee houdt hem niet tegen.
Hij stuift de kusten langs en wanneer hij aan de Knok gekomen is zet hij zijn paard aan, verheft zich in de zadel, geeft het fiere beest de sporen en springt met een geweldige sprong dwars over de witschuimende breede stroom.
De golven rollen aan, de witte koppen kruiven over, de wind giert en de zee dreunt maar de oude Friesche koning op zijn fiere edele hengst springt er in één sprong overheen.
Er is niets dat hem tegenhoudt, er is niets dat tegen hem bestand is. Laat de zee vrij bulderen, laat de storm vrij gieren, de koning op zijn paard stormt de elementen tegemoet en beheerscht ze.
Wit van schuim jaagt hij door de landen en zelfs de zee houdt hem niet tegen. Wat hij in het verre verleden eens heeft gedaan, de geweldige sprong over de breede Eems, herhaalt hij nog steeds in tijden dat de stormwind langs de kusten giert.
Zoo geweldig is de oude Friesche koning.

Beschrijving

De Friesche koning rijdt op stormachtige nachten met zijn Robuluswagen door de Oost-Friese landen. Niets houdt hem hierbij tegen of is tegen hem bestand.

Bron

Legenden langs de Noordzee/ S. Franke. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1934, p. 248.

Naam Locatie in Tekst

Eems    Eems   

Norden    Norden