Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Holst02

Een sage (artikel), 1972

Hoofdtekst

126.
Een vrouw uit de Fleerderhoek (een deel van Zuid Lutte) had zich bij het 'bosschappen halen' in de stad verlaat en het was reeds behoorlijk donker toen zij met een zware mand vol 'winkelwaar' door de Haarsteeg huiswaarts trok. Mogelijk had zij op het gevaarlijke punt verzuimd een kruis te slaan, want plotseling liep een duistere figuur naast haar ('gung teggen eer deur' zei mijn zegsman) en nam haar met zachte drang de korf uit de hand, zeggende: 'Vrouw, dat kunt gij niet dragen, die last is voor U te zwaar!'
De vrouw liep sprakeloos van schrik verder, en de raadselachtige figuur ging een heel stuk weg met haar mee, tot dicht bij het zogenaamde Berkenhuisje. Dit punt (de plek waar voetpad en Postweg zich snijden bij aannemer Bulthuis) was vroeger bekend als de 'krantenpaal', omdat de postkoets van Hengelo naar Hannover daar de post placht uit te laden, die voor Oldenzaal bestemd was. Oldenzaal lag immers niet aan de grote postroute van Hengelo naar Bentheim en verder.
127.
Daar gekomen zei de onbekende: 'Vrouw, mijn uur is gekomen'. En hij duwde haar de korf weer in de handen...
Op hetzelfde ogenblik ontstond er een geweldige vlam, een knal, zwavellucht, en de vrouw rende in doodsangst naar huis.
Natuurlijk kan dat de Boze zelf geweest zijn, of een of andere verdoemde geest - maar hoffelijkheid kan hem niet ontzegd worden.
Het lijkt ook mogelijk dat het verhaal oorspronkelijk gedoeld heeft op een of ander overleden persoon die een niet al te best leven geleid had, en daarvoor later 'er weer moest lopen'. Gezien zijn goede manieren moet het wel een voornaam heer geweest zijn bij leven!

Onderwerp

SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.    SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.   

Beschrijving

Mogelijk omdat ze bij de z.g. Duivelsteen geen kruis had geslagen, ontmoet een vrouw de duivel. Later verdwijnt de figuur met een knal, vlam en zwavellucht.

Bron

Holst, B.J.G. Spookverhalen uit De Lutte. Jaarboek Twente 11 (1972) p. 126-130

Motief

G303.22 - The devil helps people.    G303.22 - The devil helps people.   

G303.3.1 - The devil in human form.    G303.3.1 - The devil in human form.   

G303.16.3 - Devil’s power avoided by the cross.    G303.16.3 - Devil’s power avoided by the cross.   

G303.4.8.1 - Devil has sulphurous odor.    G303.4.8.1 - Devil has sulphurous odor.   

G303.15 - Places haunted by the devil.    G303.15 - Places haunted by the devil.   

Naam Overig in Tekst

Berkenhuisje    Berkenhuisje   

Bulthuis    Bulthuis   

Boze    Boze   

Naam Locatie in Tekst

Zuid Berghuizen    Zuid Berghuizen   

Fleerderhoek    Fleerderhoek   

Zuid Lutte    Zuid Lutte   

Haarsteeg    Haarsteeg   

Hengelo    Hengelo   

Oldenzaal    Oldenzaal   

Hannover    Hannover   

Bentheim    Bentheim   

Postweg    Postweg   

Plaats van Handelen

Losser    Losser   

Datum Invoer

2018-12-13