Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ROODKAPJE235 - Roodkapje

Een sprookje (boek), 1910 - 1919

Hoofdtekst

Roodkapje
Er was eens een klein aardig meisje, dat van haar grootmoeder een rood kapje ten geschenke had gekregen. Dat stond haar zoo goed, dat de menschen haar altijd Roodkapje noemden.
Haar moeder zei eens: Roodkapje, grootmoeder is van nacht ziek geworden, ga naar haar toe en breng haar een flesch wijn en versche wafels. Roodkapje deed wat haar moeder verlangde en begaf zich op weg.
Toen zij een poosje geloopen had, ontmoette haar de booze wolf. Dag Roodkapje, waar gaat dat zoo vroeg naar toe? Ik ga mijn grootmoeder bezoeken. Zoo, zoo, en waar woont die? Dicht bij, in het witte huisje, waar de drie groote dennen voor staan. Ja dat is waar ook! zei de wolf, en liep haastig van Roodkapje weg, die weer aan het bloemen plukken en vlinders vangen ging.
De wolf klopte aan het huis der grootmoeder. Wie is daar? vroeg deze. Ik ben Roodkapje riep de wolf met eene gemaakte stem., "ik kom u wijn en wafels brengen." De grootmoeder trok aan een koord, de deur ging open en de wolf trad binnen. Aanstonds sprong hij op het bed en verslond de zieke vrouw met huid en haar. Toen trok hij grootmoeders kleeren aan, zette haar bril op, trok haar muts over het hoofd en legde zich zoo onder de dekens.
Eindelijk kwam Roodkapje binnen; zij ging bij het bed staan en verstrikte zeer. "Grootmoeder," zei ze, "waarom hebt ge van zulke groote oogen?" "Om je beter te kunnen zien," bromde de wolf. "Grootmoeder, waarom hebt ge zulke groote handen?" vroeg Roodkapje verder. "Om je beter te kunnen pakken." "Grootmoeder, waarom hebt ge zulk een grooten mond?" vroeg Roodkapje nog eens. "Om je beter te kunnen opeten," brulde de wolf, en meteen verslond hij ook Roodkapje geheel en al. Roodkapje en de grootmoeder waren niet dood, want de wolf had ze zoo gulzig naar binnen geslikt, dat hij zich den tijd niet gegund had ze eerst goed te kauwen.
Maar nu kreeg hij het benauwd. Hij ging dus om een beetje te bekomen een poosje slapen. Juist kwam er een jager voorbij, die het huis vond openstaan en binnen trad. Toen hij den wolf bemerkte, sloeg hij hem dadelijk dood. Nu hoorde hij de grootmoeder en Roodkapje steunen en kermen. De jager nam nu een groote schaar, knipte den buik van den wolf open en verloste zoo Roodkapje en de grootmoeder die spoedig van den schrik bekwamen.

Onderwerp

ATU 0333    ATU 0333   

AT 0333 - The Glutton (Red Riding Hood)    AT 0333 - The Glutton (Red Riding Hood)   

Beschrijving

Roodkapje komt onderweg naar grootmoeder de wolf tegen, aan wie ze vertelt dat ze naar grootmoeder gaat en waar ze woont. Terwijl Roodkapje bloemen plukt en achter vlinders jaagt, gaat de wolf naar grootmoeders huis. Hij klopt aan, doet de stem van Roodkapje na, kan binnenkomen, eet grootmoeder op, trekt haar kleren an en gaat in bed liggen. Roodkapje verbaast zich over de ogen, handen en mond van grootmoeder, waarop de wolf haar opeet. Een jager vertrouwt de openstaande deur niet, ziet de wolf en slaat hem dood. Als hij geluid hoort knipt hij met een schaar de buik open, waar Roodkapje en grootmoeder uit komen.

Bron

Roodkapje. [Groningen]: [Jacobs], [191-?]
KB: KW XKW 2972
Collectie Roodkapje/Karsdorp

Motief

K2011 - Wolf poses as ”grandmother“ and kills child.    K2011 - Wolf poses as ”grandmother“ and kills child.   

B211.2.4 - Speaking wolf.    B211.2.4 - Speaking wolf.   

J21.5 - ”Do not leave the highway“:    J21.5 - ”Do not leave the highway“:   

Z18.1 - What makes your ears so big?--To hear the better, my child, etc.    Z18.1 - What makes your ears so big?--To hear the better, my child, etc.   

Naam Overig in Tekst

Roodkapje    Roodkapje   

Datum Invoer

2019-07-02