Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_013_10

Een sage (mondeling), juni 1976

Hoofdtekst

De Bokse Hei, is een gehucht van Eersel gelegen tussen de straat van Eersel en de Weebosch. Daar lag vroeger de zogenaamde zandgroeve waar eens het volgende moet zijn gebeurd. De gronde van Eersel en omliggende dorpen, werden op 22 december van het jaar 1326, door Hertog Jan van Brabant aan de ingezetene van die plaatsen in eigendom afgestaan. Over het gebruik van die gronden, ontstond onder de eigenaars vaak onenigheid. Totdat ze eeuwen later onder de rechthebbende plaatsen werden verdeeld, maar bij de verdeling achtte de bewoners van de Bokse Hei zich misdeeld en maakten nog aanspraak op een gedeelte dat aan de Weebosch verstoei kent. Een landmeter die met de verdeling belast was, werd beschuldigd dat hij bij die verdeling niet eerlijk zou hebben gehandeld. De bewoners van de Bokse Hei wilde daarom dat hij een eed aflegden en die eed moest gezworen worden op het stuk land dat naar het oordeel van de Bokseheijers aan hen toekwam. Door nood gedreven legde de landmeter de eed af: “zowaar als de schepper van hierboven sta ik hier op Weebosche grond”. En daar loog hij niet om want wat had de landmeter gedaan? Hij had grond uit de akkers van Weebosch genomen en die in zijn schoenen gestrooid. Bovendien had hij een lepel, een schepper dus, onder zijn pet verborgen. Inderdaad stond hij dus op Weebosche grond in zijn schoenen en zweerde hij bij de schepper hierboven onder zijn pet. Maar het liep slecht met hem af, want wegens schending van deze eed moest hij als een Vuurman elke nacht in de omtrek ronddwalen.

Onderwerp

SINSAG 0220 - Andere Begegnungen mit dem Feuermann    SINSAG 0220 - Andere Begegnungen mit dem Feuermann   

Beschrijving

Landmeter heeft vals gemeten. Hij legt een eed af: "Ik sta boven op die en die grond, bij de Schepper hierboven". Hij had de grond in zijn schoenen en een lepel onder zijn pet. Hij werd vuurman.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Motief

C94.2 - Tabu: false and profane swearing of oath.    C94.2 - Tabu: false and profane swearing of oath.   

E701.4 - Soul of fire.    E701.4 - Soul of fire.   

F497 - Fire-spirits.    F497 - Fire-spirits.   

Naam Overig in Tekst

Jan van Brabant    Jan van Brabant   

Naam Locatie in Tekst

Bokse Hei    Bokse Hei   

Eersel    Eersel   

Weebosch    Weebosch   

Plaats van Handelen

Boksheide    Boksheide