Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_013_09

Een sage (mondeling), juni 1976

Hoofdtekst

In de maand juli, van het jaar 1672, trok een Frans leger van zeker vijfenveertigduizend man onder aanvoering van Thièrème en Chambièl onze zuidelijke grenzen over. Twee Franse soldaten met namen Jean Lereau en Louis Courgant deserteerden uit dat leger, bleven achter, en nestelden zich in een lege woning op het gehucht De Drie Huizen onder de gemeente Knegsel. En daar leefden ze van roof en diefstal in de omtrek. Een eenvoudige wever uit Steensel, die ellek jaar naar Gent in België ging weven en dan op kerstavond met een goedgevulde buidel met geld naar zijn geboorteplaats terugkeerde, werd tussen Steensel en het gehucht De Hees door Jean Lereau overvallen, van zijn geld beroofd en daarna vermoord. Tot straf voor deze misdaad werd de moordenaar veroordeeld tot de strop. Van die dag af kwam de moordenaar elke avond op het uur dat hij de moord pleegde als een gloeiige op deze plaats om ‘r tot zonsondergang rond te dwalen.

Onderwerp

SINSAG 0196 - Der Feuermann-Mörder (Missetäter)    SINSAG 0196 - Der Feuermann-Mörder (Missetäter)   

Beschrijving

In 1672 trekt een Frans leger over de zuidelijke grenzen. Twee Franse soldaten deserteren uit het leger en vestigen zich in Knegsel, waar ze leven van roof en diefstal. Een wever uit Steensel wordt op kerstavond overvallen en vermoord door een van de Franse soldaten. De moordenaar wordt opgehangen, maar als gloeiige keert hij elke avond terug naar de plek van de moord om rond te dwalen.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Naam Locatie in Tekst

De Drie Huizen    De Drie Huizen   

Knegsel    Knegsel   

Steensel    Steensel   

Gent    Gent   

België    België   

De Hees    De Hees   

Plaats van Handelen

Steensel (Noord-Brabant)    Steensel (Noord-Brabant)   

De Hees    De Hees