Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_013_14

Een sage (mondeling), juni 1976

Hoofdtekst

Het Belgische dorp Ravels en ‘t Hollandse Lage Mierden worden gescheiden door een uitgestrekte eenzame heide. Daar, ver in die heide, even over de Belgische grens stond een kruisbeeld. Een kruis was ‘t niet, slechts een dorre ruwe knoestige dennenboom. Geen timmermanshand had ‘r met zaag, schaaf of beitel aan gewerkt, de horizontale dwarsbalk miste men. Het houten beeld droeg slechts één arm, daarmee was ’t aan de stam vastgehecht. De rechter arm was verdwenen. Wie het daar geplant had wist niemand, de oorsprong was niet bekend. Trouwens, de plek zelf was aan weinigen bekend. De plek heet nu nog De Kruisberg en ‘t land rondom Het Nonland. Alleen een enkele schaapherder, die er toevallig zijn schapen weidde, rustte er, trok zijn koorden paternoster uit zijn zak en begon te bidden. Een enkele landman, die bij toeval daar in ‘t uitgestrekte heideland turf voor zijn haardvuur of plaggen voor zijn veestal haalde, wist dat ’t daar stond maar besteedde er weinig aandacht aan, het bleef enkel bij een korte groet. Één was er die uittoog naar het beeld, om het hulp te vragen in nood. Het was een eenvoudig boertje uit de hei, arm gelijk alle landboertjes uit de acht zaligheden. Hij had een kind dat leed aan Engelse ziekte en reeds jaren bedlegerig was. Als een geraamte lag het kind daar uitgestrekt met zijn tengere dunne ledemaatjes en met zijn misvormd hoofd. Geneeskundige hulp had niet mogen baten. Had de goede man een voorgevoel aan de voet van dit vermolmde kruis hulp voor zijn kind te zullen vinden, het scheen zo. Vol vertrouwen togen ze erheen; vader, moeder en ’t kind per wagenkar. Negen morgens achtereenvolgens in alle stilte in de vroegte. Niemand van het dorp mocht het weten, men zou hen immers spottend uitlachen. Het wonder gebeurde; bij het eindigen van ’t negende bezoek kon het kind de terugreis te voet afleggen. Langsamerhand nam ‘t hoofd in omvang af en kreeg het zijn normale grootte. Nu zweeg de vader niet meer, alom verkondige hij luid wat geval hem overkomen was. De pastoor onderzocht het geval en moest het wonder bevestigen. Sindsdien bleef het kruis niet meer eenzaam en vergeten staan. Velen uit het dorp en de omtrek trokken erheen. En de herder van Ravel zamelde gelden in en plaatste een nieuw houten kruisbeeld op een voetstuk op de plek waar ’t wonder was gebeurd. En alle bezoekers wierpen hun centjes op de voet- op dat voetstuk en niemand heeft het ooit durven wagen zich wederrechtelijk van de offers meester te maken. Alleen de boswachter bracht wekelijks het verzamelde bij de pastoor. En na vele jaren waren de kleine sommetjes aangegroeid tot één die toereikend was tot ’t stichten van een kapel, klein en nederig weliswaar, maar dat steeds bezocht werd door duizenden en duizenden bedevaartgangers.

Beschrijving

In een heide die zich uitstrekt over de grens tussen het Belgische Ravels en het Nederlandse Lage Mierde stond even over de Belgische grens een kruisbeeld. Het houten beeld was vastgehecht aan een dennenboom en miste een arm. De oorsprong van het beeld was onbekend. Weinig mensen wisten van het beeld; alleen een enkele schaapherder bad er soms tijdens het rusten, en een enkele landman groette het beeld kort. Een boer en zijn vrouw trokken echter elke ochtend met hun zieke kind naar het beeld om te bidden voor genezing. Na het negende bezoek begon het kind te genezen. De boer verkondigde een wonder en dit werd bevestigd door de pastoor. Er werd geld ingezameld om een nieuw houten kruisbeeld te plaatsen op de plek van het wonder. Met het geld dat bezoekers op het voetstuk van het beeld wierpen werd jaren later een kapel gesticht, die bezocht werd door duizenden bedevaartgangers.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Naam Overig in Tekst

De Kruisberg    De Kruisberg   

Het Nonland    Het Nonland   

Naam Locatie in Tekst

Ravels    Ravels   

Lage Mierde    Lage Mierde   

Plaats van Handelen

Ravels (België)    Ravels (België)   

Lage Mierde (Noord-Brabant)    Lage Mierde (Noord-Brabant)