Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_016_06

Een mythe (mondeling), van woensdag 01 september 1976 t/m dinsdag 30 november 1976

Hoofdtekst

See, de hunden … dee protesteerden der altyd teagen, de mensen dee kwammen in de heamel, en de hunden neet. En eh … now ja … see kleigen by Petrus, de hunden. En see segt: ‘[[mompelt] Oaver ditte en dår gån wy werkelik up pad, en et is so verdumd med alle lyden?] En med de bås der up uut, en wy doon alles vöär de bås, en eh wy eh … hy kumt in de heamel, en wy moten buten blyven!’ ‘Now,’ segt Petrus, ‘Dat moten wy dat mår anders hebben. Dan moten jim ouk mår med. Da- jim komen der ouk!’ Dat de hunden dee kwammen in de heamel, mår ja, dat kun niks weasen vanselv, as see tillen de pouten eaven up, dat dat ruukt in de heamel neet so fris meyr. Dat do seiden: ‘[Ik kre- kreg beneaden een ander neader wärden, dee kinnen beneaden deroaver?] Hee seide: ‘Et is toch een stinkery! Al waren wy in de hel terechtekommen, so stinkt et dåre! Med dee verhippede hunden!’ ‘Ja,’ segt Petrus, ‘Dat heb ik ouk al by mysülv evrågd – now, dan moten de hunden der mår uut!’ Mår eh … do wordeden de hunden, dee wordeden deruut ejaagd, mår dår kwammen de hunden wear under. Mår dee dår in de heamel ewesd hadden, dee volen höären wat groute- eh groutsker. En see hebben … dår hadden de anderen ouk wel untsag vöär … Dat, et kwam derup uut, dat as een hund een anderen hund trefde, dan ruukt hee hum under de start, want dan kun hee et ruken as je in de heamel ewest hadde. En dårum ruken de hunden mekander noch under de stärt, wee der in de heamel ewest het en wee neet [lacht].

Beschrijving

De honden klagen dat ze niet in de hemel komen. Petrus laat ze toe, maar ze stinken zo, dat ze er toch weer uit moeten. Toch hebben ze er een zekere status aan overgehouden. Honden kunnen dat onder de staart ruiken.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Motief

A2471.1.1 - Why dogs sniff at one another.    A2471.1.1 - Why dogs sniff at one another.   

Commentaar

De Jong vertelt het verhaal in het Stellingwerfs. Het verhaal is getranscribeerd gebruikmakende van de Nysassiske Skryvwyse.

Naam Overig in Tekst

Petrus    Petrus