Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_016_07

Een mop (mondeling), woensdag 14 januari 1976

Hoofdtekst

Ik weyt neet wat ik was … ik had my besteld as båtskippersknecht in Kampen, en wy vären up Amsterdam. Do hee segt: ‘Ik haar der al een höäl skout west,’ dat hee seide: ‘Ik wil med de route wel up de höyte.’ Mar hee seide: ‘De vrouw van de skipper, dee mos in de bråm.’ En ik had dår een meid, dat wy wullen de vreidys wel gaern når huus to. Mar et et et was een wear! Et was verskrikkelik! Hee seide: ‘De Oranjeshusen dee lagen vul skippen, want der was neeneyne dee der uut kun. So malle weare! Aldervreaseliks! Do sei de skipper: ‘Dat lykt neet best höär, jungen. Eh nee, et spyt my wel. Dürv y wel wat an, jungen!’ ‘Ik dürv alles an,’ see Klaas. ‘Dürv y wel oaver de sea?’ Hee seide: ‘Wårumme neet?’ Hee seide: ‘Et is up- et is up et lest ouk noch mar een ölyskeepy.’ Mar hee seide: ‘Et was aldernårst.’ Mar hee seide: ‘Wy spannen de kleiden good oaver de luken henne. De skipper dee bündt humsülv vaste by et roor, en ikke by de mast, dat ik my med de seilen redden kun. Mar ik kun der neet looter stån, so weyde et. Dat hee seide: ‘De havenmeyster, dee löt uns deruut.’ Mar seide: ‘Halv Amsterdam is uutlöpen um te seen, dat wy uutvären.’ Dee seiden: ‘Der gån een pear gekken henne, dee hebben et verstand neet.’ En see, wy hadden et vlak vöär de wind dån. Wy seilen, hee segt: ‘Et rukte deran, swåre!’ Wy waren blikstynensgauw in Kampen. Mar hee seide: ‘Ik mut erby seggen, wy gungen meyr under water döär as der bouven,’ want hee sköyten alle gatte in dee groute wågens sköyten oaver uns henne, mar hee seide: ‘Wy saten beide good vaste, dat wy spolen neet med.’ Now, ik seide: ‘Ik kryg my ouk water binnen!’ Hee segt: ‘Water? Et is een trån!’ Now, ik seg: ‘As der sülke groute wågen oaver henne gån,’ ‘Ja,’ hee segt, ‘Mar wy waren vakluden! Wat ducht y now wel? Der saten eh … wy hadden et good verseageld, wat ducht y?’ Want wy wüssen der ouk- eh eh wel wat der an de hande was. ‘Ja,’ hee seide, ‘dår muwwy neet van pråten. Mar ja,’ hee seide, ‘wy düssen wel wat an! Want,’ hee seide, ‘do destyds, do waren et holten skeapen. Med de- ysderen kearls. Now is et krekt andersumme,’ hee seide, ‘et binnen now ysderen skippen med holten kearls!’ Mar hee seide: ‘Wy seilen de Ketel binnen!’ Hee seide: ‘En do kun je et vöäral uut et vöärunder de hearings med skülve [med vöäruut upskeppen?] [lacht], want sovöäle waren der achterebleaven in et woor de, woor de, woor de skip [hadde gewunnen?].’ Now, ik seide: ‘Ho kun, ho kun det toch? En so heb y et earder ehadden?’ Hee seide: ‘Dår weyt ik niks van.’ Mar hy sküddet van et lachen. ‘Höär y now wel?!’ see Geart Boors, ‘Hy lyget! Hy lyget allegearre!’

Beschrijving

Bij vreselijk weer bindt de schipper zich vast bij het roer. De knecht wordt bij de mast vastgebonden om voor de zeilen te zorgen. Ze verlieten Amsterdam voor de wind uit. Toen ze het Keteldiep binnenvoerden, konden ze de haringen uit het vooronder scheppen.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Motief

N625 - Fish jumps into boat of disheartened fisherman.    N625 - Fish jumps into boat of disheartened fisherman.   

Commentaar

De Jong vertelt het verhaal in het Stellingwerfs. Het verhaal is getranscribeerd gebruikmakende van de Nysassiske Skryvwyse.

Naam Overig in Tekst

Geert Boers    Geert Boers   

Klaas    Klaas   

Naam Locatie in Tekst

Kampen    Kampen   

Amsterdam    Amsterdam   

Plaats van Handelen

Kampen    Kampen   

Amsterdam    Amsterdam