Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ENGELB_18_015

Een personal narrative (mondeling), vrijdag 07 augustus 1981

Hoofdtekst

Dochter: Bie Timmermas-Stientof hoe het he? Tiens van Peterman, die hebt ok moal had, dat 's nachtns alle deurn los warn. He'j dat nooit heurd.
Wil: Dat hef oons An wa es verteald.
Dochter: En wat was dat dan?
Wil: Joa dat is zoo. Tiens is nog junger as ik.
E: Is dat de weerd nich west.
Dochter: Tiens is ok secuur. Secuur. At iemand, no ja, die slordig is, dan is dat heel anders. Mer dat koomp nog wa veur. Gewoon narigheid, dis'n zien vaa hef t nog pas had, hef de mensn nen tuin verhuurd en en dat accedeert hem nich, dat volk drensn wee'j wa, al maa meer kwam der, dwingn, mos meer mest op, wie hebt saamn den tuin, jullie doot t weark ik doo t mest en de grond, dan mö'j der saamn van etn, ma doe lag dat nich zoo goed en die huur waarschijnlik opzegd, hef nen andern nomn en 's nachtns 65 kalwer rap, wee'j wa, tegn dree uur en een met n gebrokn poot owwer t hek hen, hef n of motn maakn, mer doe Bets op blievn, dat wee'j wa, he op zien spul 65 stiern, wat kost hem dat wa nich, mer hef he toe nen oavnd wa trofn, mer zie warn snel vot en den auto kenn he ok van dee leu. He kon niks bewiezn en de politie döt ook niks, en mo'j dat zölfn oplosn, kiek, ma zonnen haat, dat kan almoal nog heel gemakkelik, ma toch zit der, no ja, verschil in die dinger, vrogger was t wa, mer wee'j wa'j no hebt, ja no dat kaan'k mie zölfn almoal wa inbeeldn, mer Herman is chauffeur bie Holst, he, en dan koomp he in Hoaltn met glas vuur an de poort, druk ie an en dan loatt ze oe opriedn, dan kom ie met n groot spegel bie n meanske in de sloapkamer, dat meanske hef sexbeukkes op ber lign, doar n spegel, doar n spegel, dan zeg he, Herman, meneer Holst, of no ja, Herman is boetn en Herman deankt, dat is n verkeerdn, Herman is boetn, wördt weer terug roopn, Herman zer nee, past, dat is de kracht van t sacrament, want goa ie terug, ze döt de poort dicht of de deur dicht van de sloapkamer en ie bint vot. Dan mo'j wat weetn, ik bedoel ma, in n polder ook, ging de deur in, zag hem in t spegel, ik deank, ja no, meanske um twaalf uur heelmoal, spierdun, wee'j wa, zulvern scheuntjes an, Heleen is dat, he, ik deank, zoo Herman, he, ja no, ik bedoel ma, dan is t goed, a'j es met goat, ik bedoel ma, dan meark ie ok, wat dee keerls almoal tegn komt.
Wil: Dat mos he dan bie particuliern ofleawern.
Dochter: Ja, kiek en ik vind, no bint gen heundn mer, en knienn meer, zoo as t vrower was, vrouwleu, ja, ja, t könt ook keerls weazn, ook wa, ma, noe bint de vrouwleu, dee de weerld in de afgroond helpt.
Wit: Is zoa a slecht genoog. Mer zie könt no zoa wa.
E: t Is net of der gen God of gebod meer besteet.
Dochter: Dat geestelijke doon ok op de school, he, a'j toch plat proatt, dan heur ie der geelsnich meer bie an, want dan bi'j a-sociaal. Dat heb ik ook had met oonze kinder, he, dee grootn hebt zik der nog wa duurhouwn, .... Dat hef Mina nog verteald dat an n kearkepad har zetn.
Wil: Was dat n stiggelpad dan?
Dochter: Dat weet ik nich wat van nen pad, mar de wichter hadn der last van en doe hebt de keerls der met he, en doe hebt ze der op scheetn wilt en doe hef he roopn: Nich doon, en doe hef t ook nen keerl west. Ja, wee'j t nich?
Wit: Joa wa.
Dochter: Mer woar was dat dan?
Wit: Joa, met dat wet ik nich, woar Witbreuks Mina langs is loopn.
Wil: Joa, wie goa zundagoavnd weg. Dan wo'w deroet, dan wo'w noar Vasn, oons moo geet dan ook met en oons Herman en Sinie ...

Beschrijving

Over mensen die slechte dingen doen.

Bron

Collectie Engelbertink, verslag 18, verhaal 15

Naam Overig in Tekst

God    God   

An    An   

Timmermans-Stientof    Timmermans-Stientof   

Tiens    Tiens   

Peterman    Peterman   

Bets    Bets   

Herman    Herman   

Holst    Holst   

Heleen    Heleen   

Witbreuks-Mina    Witbreuks-Mina   

Sinie    Sinie   

Naam Locatie in Tekst

Holten    Holten