Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_015_01C

Een personal narrative (mondeling), van woensdag 01 september 1976 t/m dinsdag 30 november 1976

Hoofdtekst

En daor achternao, dus is ie meer verdwaald geworden, heë. En de heet Bräöne, Bräöne Sef. Hae is al jaoren daod, hè? Dei waont hier veuraan de provincie aldaor, waont hae. Dat hoes, dat ligt der nog en daor zitten nao nog naokomelingen op, op die boerderaeje, hè? De haeje een grote groep sjäöp. En dat is meer verhoogd verbouwen, bovenin zin extra kamers op gemaakt, en dan komen daor zo haeren van vrimdeleier – tot van Engeland toe! Die komen hier naortoe sjäöp kopen. Kiek, den man Bruun, dei ging altied màè, en dan gingen ze rond hae en Helden öäveral, Horst, Sevenum, die kante, sjäöp kopen. En die gingen naor Engeland toe. En daor achternoa, daor haejde hae een groep sjäöprunder zelf, het waren wel achthonderd stuks. En daor ging hae de waeg met af, hè? Et waren allemaal binnenwaegen äöveral enzo, gaen steinwaegen en dergelijke waeren der haost niet. Hiele winkel omhen, wa. Bieväörbaeld van haej uut naor Heldendaorp, wa. En van Heldendaorp uut naor Panninge, en de rest was allemaal allemaal zandwaeg, wa. Want in de winterdaag war daor niet daor te kommen. Want wie we naor de kerk gingen, sjoon in et begin, wol allemaal niet. Nou, dan haeje we al z’n laeven ganse natte vuuët. Ja, de’s waor! Want an de kàèrke, ik zie het nog veur mien ogen, daor worden aerst de klompen oet, en die klompen die worten gewikst, en achternao gepotlood. En de aoje mensen die haeje zo’n blinkende muts op, een stief klip, en een blauwe kael aan. Maar de meisten dervan, dat waet ik ook nog goed, die kosten heure naam niet schrieven, hebben ze maej duk verteld. Die gingen häögsten einen daeg in de vaertjin daeg naor de sjoêl. Dat was alles. En de rest mosten die maar werken. Dat werken die bieväörbaeld väör vaer tot vief cent per daeg werken die baej de mensen. Achter een dorsmachine en dergelieke waoren der niet, hè? Nou, den haust, det kosten ze met draej boeren kosten ze good een eind gjeur inbermen. Want den kosten ze as de handen moog gestoken kosten ze der nog good baoven baeje. Ja, de’s waor! Want haeje daor een aoje boerderaeje opgelaegen. En vader zalige hef mie duk verteld: ‘We hebben een met draej boeren zitten altied de vruchten bie eingevaren.’ Mor we zin haast naoit gewaest wied baoven aan de balkzakken. Dus. Doe was der een klein bietje kaoren, en achternao kwam de haver. Maar in het begin dan was het aeven, en dat bracht niks op. Stroer wrongen we het vie, dat haeje ze niet. Dat haeje ze totaal niet. Dan most de straowgras in het brood mosten ze good snieden. En dat draogden ze met een touw- bongen ze het in een touw, en dan draogden ze det oet. En dan wordt dat gedräögd vaor ne winterdaeg, en in het mael gezât. En daor wordt met gestraowd. Hollandse steil waorden der niet. De käöw die stongen duk, wie zeden van ‘de knenen in den taote,’ dat is dan naor Unkers egaon, hè? En dan haeje- is der een boer, dan haeje … en een bakoven in het veld staon, wa. Een hiele graote! En daor daeden ze zelf in bakken! Dan baeken ze al weikens baeken ze draej braod, en eine mik. Maar ne kleine. En dei mik dat was vaor zundegs, dat heb ik ook mitgemaakt, dit. En dan kraegen we als het zundeg waar, dan kraegen we twaej snaejen mik! Witte mik. Maar de rest mosten we dan braod aeten. En in de waek, dan was het als- al- dan waoren we al blaej as het zomer waar, as die appel ongevaer raejp waoren. Dan wordt het appelenkook. En af en toe kraegen we appelenkook met een haersje in [interviewer: een wàt?!]. Een haersje, spek. Twaej stukskies spek in. Want den dieksten boer haeje op de ganzen zandberg, den slagde mar ei vaerke, ja. Ei vaerke maar, ja.

Beschrijving

Vroeger kwamen hier van overal, zelfs uit Engeland en Duitsland, opkopers schapen kopen. Buurman De Bruin had er wel 800. In de winter was het er nat en smerig. Als je de kerk in ging, moest je de klompen uitdoen. Eenmaal in de 14 dagen naar school. De meesten konden niet lezen en schrijven. Vroeger bakten de mensen hun eigen brood. Voor zondag twee sneden mik (witbrood). Zelfs de grootste boer slachtte maar één varken.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Naam Overig in Tekst

De Bruin    De Bruin   

Naam Locatie in Tekst

Helden    Helden   

Horst    Horst   

Sevenum    Sevenum   

Panningen    Panningen