Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_019_13

Een (mondeling), december 1976

Hoofdtekst

En dan heb ik hier nog een verhaaltje uit Valkenswaard dat ik nog graag zou willen vertellen als het mag.

[Interviewer] Ja, graag.

En dat gaat ook over een vrouwtje dat niet over de drempel kon, en dat moet zich afgespeeld hebben in Valkenswaard waar vroeger een rijke boer woonde die veel vee had, tot er een jaar kwam dat het hem niet meezat en een aantal koeien en paarden stierven aan een onbekende ziekte. De boer zat er behoorlijk over in en besloot naar de paters van de Achelse Kluis te gaan. De boer werd in Achel toegelaten en hij vertelde aan de paters over zijn tegenslag. De paters luisterden aandachtig en vroegen toen: ‘Komt er wel eens een oud vrouwtje aan de deur om wat brood te vragen?’ ‘Ja, dat is zo,’ zei de boer. ‘En wat doet ze dan met dat brood?’ ‘Wel,’ zei de boer, ‘dat neemt ze mee en soms geeft ze er wat van aan het vee.’ Toen wisten de paters genoeg, en ze zeiden: ‘Maak een kruisje van vlierhout en leg dat onder de mat die voor de deur ligt. Als het vrouwtje dan weer om brood komt, zeg dan: “Neem het zelf maar als je kunt”, en dan zien we wel verder wat er gebeurt.’

De boer ging terug naar huis en wachtte daar op de dingen die komen zouden. Reeds na een uur klopte het oude vrouwtje aan de deur en vroeg om wat brood te lenen. ‘Neem het maar als je kunt,’ zei de boer. Maar zie: het vrouwke kon met geen mogelijkheid het brood pakken, eenvoudig omdat ze niet door de deur naar binnen kon. ‘Ik zal je nog wel eens krijgen!’ dreigde het vrouwtje, maar dat is nooit gebeurd, want het vrouwtje heeft zich nooit meer laten zien, en ook het vee bleef vanaf die dag van ziekte gespaard.

Onderwerp

TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek    TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek   

Beschrijving

Vroeger woonde er in Valkenswaard een rijke boer die veel vee had, tot er een jaar kwam dat het hem niet meezat en een aantal koeien en paarden stierf aan een onbekende ziekte. De boer zat er behoorlijk over in en besloot naar de paters van de Achelse Kluis te gaan. De boer vertelde aan de paters over zijn tegenslag. De paters luisterden aandachtig en vroegen toen: ‘Komt er wel eens een oud vrouwtje aan de deur om wat brood te vragen?’ ‘Ja, dat is zo,’ zei de boer. ‘En wat doet ze dan met dat brood?’ ‘Wel,’ zei de boer, ‘dat neemt ze mee en soms geeft ze er wat van aan het vee.’ Toen wisten de paters genoeg, en ze zeiden: ‘Maak een kruisje van vlierhout en leg dat onder de mat die voor de deur ligt. Als het vrouwtje dan weer om brood komt, zeg dan: “Neem het zelf maar als je kunt”, en dan zien we wel verder wat er gebeurt.’ De boer ging naar huis en deed wat de paters hem opdroegen toen het vrouwtje weer aan de deur kwam op wat brood te lenen. Ze kon toen plotseling niet meer door de deur naar binnen. ‘Ik zal je nog wel eens krijgen!’ dreigde het vrouwtje, maar dat is nooit gebeurd. Het vrouwtje heeft zich nooit meer laten zien, en het vee bleef vanaf die dag van ziekte gespaard.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Motief

G200 - Witch.    G200 - Witch.   

G271.2.4 - Priestly exorcism for witch.    G271.2.4 - Priestly exorcism for witch.   

G263.4 - Witch causes sickness.    G263.4 - Witch causes sickness.   

Commentaar

De interviewer heet van zijn achternaam De Beel (andere spellingswijze mogelijk).

Naam Overig in Tekst

Achelse Kluis    Achelse Kluis   

Naam Locatie in Tekst

Valkenswaard    Valkenswaard   

Achel    Achel   

Plaats van Handelen

Valkenswaard    Valkenswaard