Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_019_17

Een sage (mondeling), december 1976

Hoofdtekst

Ja, ik heb nog zo’n geweldig verhaal, en dat heb ik meegebracht uit het dorpje Exel, want daar in Exel zat eens op een avond een boer met zijn knecht te drinken.

Toen ze al behoorlijk wat op hadden, begonnen zij te zwetsen, en overmoedig geworden besloten zij tot twaalf uur in de herberg te blijven en daarna naar het kasteeltje te gaan dat tegenover de herberg stond, want iedereen zei dat het daar spookte, maar de boer en zijn knecht wilden dat eens zelf aan den lijve ondervinden. Toen de torenklok zijn twaalf slagen liet horen, stonden de mannen op en togen naar het kasteel dat eigenlijk niets meer was dan een ruïne. Nauwelijks waren zij het kasteel genaderd, of beide lieten een schelle kreet horen, en op hetzelfde moment kwam vanuit de ruïne de echo van de kreet terug en meteen werden alle vensters verlicht en hoorde men binnen een vrolijk gezelschap met spel, muziek en dans. Het duurde niet lang, of er kwam uit een deur van het slot een deftige heer naar buiten in ouderwetse klederdracht. Dit deftig heerschap nodigde de boer en zijn knecht uit om een glas wijn te komen drinken. De boer en zijn knecht namen dit aanbod maar al te gaarne aan, en in zijn dronken overmoed zei de boer zelfs: ‘Een goed glas wijn laten we ons niet ontgaan, zelfs niet in het spookuur te midden van vijfentwintig spoken.’ De vriendelijke heer, die over zijn ouderwetse klederdracht een zwarte mantel droeg, en een breedgerande hoed met daarop een veer, bracht toen twee prachtige gouden bekers gevuld met kostelijke wijn, en deze gaf hij aan de boer en zijn knecht.

Hoe lang beide mannen daar bij het kasteel getoefd hadden, wisten ze niet, maar plotseling sloeg vanuit het dorp de torenklok zes uur: de morgenstond was aangebroken. Plotseling voelden de boer en zijn knecht een zware luchtdruk veroorzaakt door een plotseling opkomende harde wind die alle lichten van het kasteel uitblies en de ruïne en de omgeving in het donker zette. En als de boer en zijn knecht de gouden bekers naar hun mond brachten, hielden ze tot hun schrik in plaats van een beker ieder een doodskop in de handen. De boer en zijn knecht waren door dit avontuur weer geheel nuchter geworden en wierpen vol afschuw de schedels van zich af, en renden zo snel ze konden naar het dorp terug.

Onderwerp

SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.    SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.   

Beschrijving

In Exel zat eens op een avond een boer met zijn knecht te drinken. Overmoedig geworden door de alcohol besloten zij om na twaalven naar het kasteeltje te gaan dat tegenover de herberg stond en waarvan iedereen zei dat het daar spookte. De boer en zijn knecht wilden dat eens zelf aan den lijve ondervinden. Om twaalf uur stonden de mannen op en togen naar het kasteel. Nauwelijks waren zij het kasteel genaderd, of beide lieten een schelle kreet horen, en op hetzelfde moment kwam vanuit de ruïne de echo van de kreet terug en meteen werden alle vensters verlicht en hoorde men binnen een vrolijk gezelschap met spel, muziek en dans. Een deftige heer nodigde de boer en zijn knecht uit om een glas wijn te komen drinken. De boer en zijn knecht namen dit aanbod aan, en in zijn dronken overmoed zei de boer zelfs: ‘Een goed glas wijn laten we ons niet ontgaan, zelfs niet in het spookuur te midden van vijfentwintig spoken.’ De vriendelijke heer gaf hen toen twee prachtige gouden bekers gevuld met kostelijke wijn. Toen sloeg vanuit het dorp de torenklok zes uur: de morgenstond was aangebroken. De boer en zijn knecht voelden een zware luchtdruk veroorzaakt door een plotseling opkomende harde wind die alle lichten van het kasteel uitblies en de ruïne en de omgeving in het donker zette. Toen de boer en zijn knecht de gouden bekers naar hun mond brachten, hielden ze tot hun schrik in plaats van een beker ieder een doodskop in de handen. De boer en zijn knecht waren door dit avontuur weer geheel nuchter geworden en wierpen vol afschuw de schedels van zich af, en renden zo snel ze konden naar het dorp terug.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Motief

G303.3.1.2 - The devil as a well-dressed gentleman.    G303.3.1.2 - The devil as a well-dressed gentleman.   

G303.25.17.1 - Devil as gentleman invites a traveler to the feast (wedding).    G303.25.17.1 - Devil as gentleman invites a traveler to the feast (wedding).   

Q491.5 - Skull used as drinking cup.    Q491.5 - Skull used as drinking cup.   

Naam Locatie in Tekst

Exel    Exel   

Plaats van Handelen

Exel    Exel