Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_019_18

Een sage (mondeling), december 1976

Hoofdtekst

Tenslotte nog een verhaaltje uit Baarle-Neeth.

Daar woonden vroeger twee boeren die bij elkander woonden. Eén van deze twee boeren had op een mooie zomerdag heel wat hooi binnengehaald dat nu op het veld lag en nu naar de hooischuur gebracht moest worden, dus vroeg hij aan de buurman hem te helpen het hooi binnen te krijgen. De buurman echter wilde daarvan niets weten. ‘Ik heb er geen zin in,’ zei hij. ‘Zoek maar een ander.’ De andere boer was dus gedwongen het zelf te doen, maar gelukkig echter had hij een zoon die, hoewel getrouwd en zelf werk genoeg had, toch bereid was om te helpen. Laat in de middag, toen het hooi bijeen gebracht was, begon het slecht weer te worden. Er stak een sterke wind op en een wervelstorm nam een gedeelte van de schuur op zodat ook een groot gedeelte van het hooi door het luchtruim zweefde. De boer was daarover zeer boos. Hij nam zijn zeis en wierp die de wind na, uitroepend: ‘Als de duivel dat hooi wil hebben, moet hij de zeis er ook maar bij nemen!’, en ook de zeis vloog door de lucht.

Enkele dagen later werd de buurman ziek. De boer wist het wel, maar omdat de buurman hem niet had willen helpen, ging hij hem ook niet bezoeken. Die vete duurde nu al een jaar, zonder dat de buurman beter werd. De boer begon nu toch wel medelijden te krijgen met zijn zieke buurman. Hij nam zich voor om toch maar eens aan de zieke een bezoek te brengen, vooral ook omdat de vete na ruim een jaar onderhand wel verouderd was. Dus ging hij op zekere dag naar de buurman, en aan zijn ziekbed gekomen vroeg hij aan hem belangstellend hoe het met hem ging en wat hij nu eigenlijk mankeerde. De zieke boer antwoordde dat het hem slecht ging. ‘Is er dan geen dokter die je kan helpen?’ vroeg de boer. ‘Nee,’ antwoordde de zieke buurman. ‘Er is geen dokter die me helpen kan. Maar jij kunt me wel helpen.’ ‘Ik?’ vroeg de boer. ‘Hoe dan? Want ik wil je graag helpen.’ Deze blijk van goede wil was reeds voldoende, want op hetzelfde moment dat de vraag gesteld werd, vloog de zeis door het raam naar binnen, en ook op hetzelfde moment verliet de buurman zijn bed en was vanaf dat moment volkomen genezen.

Onderwerp

SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.    SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.   

Beschrijving

In Baarle-Neeth woonden vroeger twee boeren naast elkaar. Eén van deze twee boeren vroeg de buurman hem te helpen om zijn hooi naar de hooischuur te brengen. De buurman wilde daar echter niets van weten. De boer was dus gedwongen het zelf te doen, maar gelukkig kreeg hij hulp van zijn zoon. Laat in de middag, toen het hooi bijeen gebracht was, begon het slecht weer te worden. Er stak een sterke wind op en een groot gedeelte van het hooi zweefde door het luchtruim. De boze boer nam zijn zeis en wierp die de wind na, uitroepend: ‘Als de duivel dat hooi wil hebben, moet hij de zeis er ook maar bij nemen!’, en ook de zeis vloog door de lucht. Enkele dagen later werd de buurman ziek. Toen de vete al een jaar duurde en de buurman nog steeds niet beter was, begon de boer nu toch wel medelijden met hem te krijgen en ging bij hem op bezoek. ‘Is er dan geen dokter die je kan helpen?’ vroeg de boer. ‘Nee,’ antwoordde de zieke buurman. ‘Er is geen dokter die me helpen kan. Maar jij kunt me wel helpen.’ ‘Ik?’ vroeg de boer. ‘Hoe dan? Want ik wil je graag helpen.’ Deze blijk van goede wil was reeds voldoende, want op hetzelfde moment dat de vraag gesteld werd, vloog de zeis door het raam naar binnen. Ook op hetzelfde moment verliet de buurman zijn bed en was vanaf dat moment volkomen genezen.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Motief

P233 - Father and son.    P233 - Father and son.   

Naam Locatie in Tekst

Baarle-Neeth    Baarle-Neeth   

Plaats van Handelen

Baarle-Neeth    Baarle-Neeth