Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_020_09

Een sage (mondeling), januari 1977

Hoofdtekst

Dat waren dan de uitgedoste bruid en bruidegom. Die trokken op naar de boerenhofstede of naar de boerderij. Maar eer ze thuis waren, was het eigenlijk naar de gebruik, dat werd dan door enkele jongens die in vriendschap in verband stonden met die bruidegom, wel eens salvoschoten afgelost. Langs de wegen in holle graven en dat kwam heel verrassend aan. Dan gingen ze gemoedelijk door die - door die binnenwegen, dat algemeen zandwegen waren, maar toch altijd gebruikelijke wegen waren, werd daar wel eens hier en daar zo’n knal afgeschoten. Het waren die salvoschoten, daar zijn ze wel eens zo - hebben die bruiloft ook aangeschoten. Die stonden in dezelfde rij - werden die getrakteerd en bij - genodigd aan de tafel waar gegeten werd, koffie gedronken werd en die maten die waren vroeg. Ze kregen ’s morgens als ze uit de kerk kwamen, kregen ze eerst koffie. Brood en ham, boerenham. Echte boerenham. En ook boerenworst, gerookt in de grote oude schoor -schouw. Goede worst. En dan ’s middags was dat met een maaltijd, ja. Ook alles wat de boer in natura zelf te velden had voortgebracht. Maar geen zuurmoes, dat hoorde er niet bij. En ook geen rooie kool.

Beschrijving

De bruid en bruidegom werden onderweg naar huis begroet met salvoschoten. Thuis kregen de gasten koffie met brood. 's Middags was er een maaltijd, zonder zuurmoes en rode rool.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)