Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Voda_021_05

Een sage (mondeling), vrijdag 18 maart 1977

Hoofdtekst

Het moet zijn gebeurd in het begin van de Wereldoorlog, op een van die particuliere mijnen. Het gebruik was, eh, dat men, behalve op de Domaniale waar de latartus [?] Hendrik nog de rozenkrans voorbad, zich een kruisteken maakte voordat men in de liftkooi stapte. Dat hebben.. Je zag d’r tot op het einde van uh, de mijnbedrijven eigenlijk zag je toch nog verschillende mensen die heel gauw vluchtig een kruisje sloegen voordat de lift begon af te dalen, he. Een jongere mijnwerker, gekomen uit een naburig land en die al een stuk van de oorlog had meegemaakt en daarin, naar eigen beweren, alle geloof had moeten verliezen, lachte hiermee. En hij lachte daarmee ook de Limburger uit. Die deze zich met aandacht een kruis sloeg en spotte zelf: ‘’Ghe, das wird helfen, haha!’’ En hij hield met zijn spottende brutaliteit zelfs een andere ervan af zich een kruis te slaan. Maar wat is er geschied? Tegen het einde van de dienst bracht men een zwaargewonde naar boven. De spotter. Een plots neervallende steen uit het dak had ‘m zijn ruggengraad doen breken.

Beschrijving

Vreemdeling bespot Limburgse mijnwerkers die een kruis slaan voordat zij de mijn in gaan. Hij breekt zijn rug.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Naam Overig in Tekst

Wereldoorlog    Wereldoorlog   

Hendrik    Hendrik   

Limburger    Limburger   

Duitser    Duitser   

Plaats van Handelen

Particuliere mijn in de buurt van Kerkrade    Particuliere mijn in de buurt van Kerkrade