Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK018

Een sage (brief), juni 1894

Hoofdtekst

Tot voor omstreeks 300 jaren waren er nog wolven in deze streek. De laatste werd gedood onder de volgende omstandigheden: op de Eekmaat, een groote weide, door eiken omringd, aan den Gronauschen weg, graasden dagelijks een achttal koeien en twee ossen, die 's avonds zonder geleide naar hun stal terugkeerden. Op zekeren avond kwamen de koeien met slechts één os in de boerenwoning terug. Toen men den os des anderen daags nog miste, ging men naar de weide, en vond daar den os, die met zijne hoornen eenen wolf aan een boom gespiest had. De wolf leefde nog, en werd door de boeren afgemaakt. Men nam den os mede naar huis. Toen hij zijn vroegeren kameraad wederzag, aan wien hij altijd zeer gehecht was geweest, viel hij in woede op hem aan, en doorboorde hem, uit wraak, dat deze hem den vorigen dag in zijn benarden toestand aan zijn lot had overgelaten.

Beschrijving

Acht koeien en twee ossen keren iedere avond met zijn allen naar de boerderij terug. Op een avond mist er een os. Wanneer de boer de volgende dag gaat kijken, blijkt dat de os met zijn hoorns een wolf tegen de boom heeft gespiest. De wolf wordt afgemaakt en de os wordt weer mee terug genomen. Thuisgekomen doorboort de os de andere os uit woede over het feit dat zijn kameraad hem met de wolf aan zijn lot heeft overgelaten.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Commentaar

juni 1894

Naam Overig in Tekst

Eekmaat    Eekmaat   

Gronauschen (weg)    Gronauschen (weg)   

Naam Locatie in Tekst

Kuipersdijk    Kuipersdijk   

Plaats van Handelen

Enschede (Overijssel)    Enschede (Overijssel)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22