Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK067 - Janman in het papieren huusien

Een sprookje (brief), maandag 05 februari 1894

Hoofdtekst

U vraagt op Uw briefkaart naar sprookjes: ik heb er maar een gevonden en dat heet:
Janman in het papieren huussien
Janman woonde met zijn moeder in een papieren huussien.
Als moeder uit werken ging, zei ze: "Pas goed op, Janman, en doe de deur goed dicht, laat niemand binnen, zoolang ik weg ben."
Janman beloofde het, maar toen moeder weg was werd er geklopt en buiten vroeg een stem: "Janman, doe toch open!"
"Ik mag niet," zei Janman.
"Och toe, Janman, och toe, doe nu de deur open."
Op 't laatst laat Janman zich overhalen en hij laat een oud vrouwtje binnen met een zak op den rug.
"Probeer eens hier je beentje in te steken," zegt de vrouw.
Janman doet dat dadelijk.
"En kun je nu 't andere ook wel?"
Janman, trotsch op zijn kunst, steekt ook het andere been in de zak en - floep gaat de zak dicht, de oude heks slingert hem op den rug en stapt met de ongehoorzamen Janman naar huis om soep van hem te koken. Onder weg komt ze bij slootgravers.
Ze geeft haar zak even in bewaring, omdat ze nog een boodschap moet doen, en Janman begint dadelijk te schreeuwen: "Laat mij der oet!"
De slootgravers doen de zak open - Janman er van door.
Maar nu is de zak natuurlijk veel te licht en ze hebben beloofd erop te passen. Ze vullen hem dus met slijk en de oude heks neemt de zware zak getroost weer op den nek, maar als ze een eindje geloopen heeft wordt haar heele rug nat.
"Ja, Janman, al maak je mij ook nat, ik heb je toch al", grijnst de heks.
Maar als ze thuiskomt is 't alles modder en vuil.
Janman vertelt 's avonds zijn wedervaren aan zijn moeder en deze zegt weer, dat hij een volgend keer toch voorzichtiger moet wezen, want dat het hem anders wel eens slecht vergaan kan. De volgende zaterdag zal Janman dus goed oppassen, maar de heks weet hem weer over te halen en ten tweeden maal laat hij zich in de zak vangen.
De reis gaat nu voorbij menschen die aan 't haagscheeren zijn. De heks geeft weer haar zak in bewaring, Janman ontsnapt weer en nu doen ze de zak vol haagknipsel.
Als de heks een eindje geloopen heeft, beginnen de dorens haar geweldig te steken, maar zij roept: "Ja, Janman, al prik je mij ook met spelden en naalden, ik heb je toch al."
En thuis doet ze haar zak open, meenende nu eindelijk eens te zullen smullen, en dan vindt ze niets dan haagknipseltjes.
(Ik denk haast, dat er nog een derde tocht bij moet wezen, maar ik weet niet wat er op volgt. In bijna alle sprookjes gebeuren zulke dingen driemaal, zoodat misschien het werkelijke slot verloren is gegaan.)

Onderwerp

AT 0327C - The Devil (Witch) Carries the Hero Home in a Sack    AT 0327C - The Devil (Witch) Carries the Hero Home in a Sack   

ATU 0327C    ATU 0327C   

Beschrijving

Een jongen wordt door zijn moeder gewaarschuwd dat hij de deur niet mag opendoen als zij weg is. Wanneer hij op een keer alleen thuis is, wordt er geklopt. Hij doet toch open en ziet een oude vrouw met een zak op haar rug. De vrouw haalt hem over in de zak te stappen, ze gooit de zak over haar rug en gaat op weg om soep van hem te gaan koken. Onderweg laat ze een paar slootgravers op de zak passen. De jongen weet te ontsnappen als de slootgravers de zak opendoen. Om het oude wijf niet argwanend te laten worden, stoppen ze de zak vol met slijk. Ook een tweede keer doet de ongehoorzame jongen open voor het wijf. Ze stopt hem weer in de zak en laat op hem passen door heggeknippers. Hij ontsnapt weer, en deze keer wordt de zak door de heggeknippers volgestopt met heggeknipsels.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Commentaar

5 februari 1894
The Devil (Witch) Carries the Hero Home in a Sack

Naam Locatie in Tekst

Janman    Janman   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22