Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK112 - Een Leepe Veldwachter.

Een mop (brief), 1881 - 1900

Hoofdtekst

Een Leepe Veldwachter
Zekere gemeente in ons land heeft het geluk een buitengewoon 'schranderen' Veldwachter te bezitten. Onlangs gaf de burgemeester, met het oog op de vele landloopers, die het dorp en de omstreken onveilig maakten, hem bevel aan alle vreemdelingen, die hij ontmoette, hun papieren te vragen. Kwamen hem die papieren verdacht voor, dan moest hij de houders er van arresteeren. Onze veldwachter begeeft zich op weg en al spoedig loopt een onbekende hem tegen het lijf, wiens gapend schoeisel en bodemlooze hoed niet juist den millionair verrieden.
"Je papieren!" beveelt hij den kerel op een toon van gezag.
"Mijn papieren," luide het antwoord, "ik heb ze niet."
"Dan kan je van geluk spreken," herneemt de man der wet, "want zoo je ze had gehad en ze niet in orde geweest waren, zou ik verplicht zijn geweest je te arresteeren. Begrepen?"

Beschrijving

Burgemeester draagt "schrandere" veldwachter op iedere vreemdeling om zijn papieren te vragen en als die hem verdacht voorkwamen de eigenaar aan te houden. Hij gaat op pad, komt een vreemdeling tegen, vraagt om papieren en de man heeft ze niet. Dat was zijn geluk, zegt de veldwachter, want als ze niet in orde waren geweest, had hij hem moeten arresteren.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut), (eigen uitgave in ongedateerde Volks-courant N°4)

Commentaar

eind 19e eeuw
Eind van het sprookje is onvindbaar.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22