Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK138

Een sage (brief), maart 1892

Hoofdtekst

Er was eens een heer die eene dochter had. Deze dochter wou trouwen aan eenen armen jongen. Maar dit wou de heer niet hebben. Doch de meid dacht: "Ik zal het wel over krijgen". 's Nachts op klokslag van twaalf begon het te spoken. De heer liep verschrikt het bed uit, en zag een gestalte met twee vurige oogen. Hij werd bevreesd en besloot den volgenden morgen het kasteel te verlaten. Hij deed dan ook. Toen kwam er eenen man bij hem en vroeg of hij in het kasteel mocht wonen. Hij gaf zijn toestemming. Doch de dochter van den heer was er ook gebleven en de man die vroeg om er in te wonen was haren vrijer. Doch er kwam er weder een om te vragen of hij op het spook mocht passen, weêr gaf hij zijne toestemming. Deze kwam terug en zeide dat het zijn eigen schuld was, omdat zijne dochter niet trouwen mocht van hem. "Laat haar dan dadelijk maar trouwen", zei hij. Zij trouwden en het spookte nu niet meer. Hij ging naar zijne dochter toe, en hoorde dien nacht niets meer. Thuis gekomen zeide hij tegen zijne vrouw: "Het was toch mijne eigen schuld, want de meid heeft zelf gespookt."

Beschrijving

Een vader verbiedt zijn dochter met haar arme vriend te trouwen. De dochter wil wraak nemen en neemt zich voor bij haar vader te gaan spoken. 's Nachts ziet de vader een gestalte met vurige ogen, en hij schrikt hier zo van dat hij het kasteel verlaat. Hoewel hij niet meer in het kasteel slaapt, wordt hij iedere nacht bezocht door mannen die hem vragen op het kasteel te mogen wonen. Hij stemt toe, maar de nachtelijke bezoeken houden niet op. Als hij nogmaals door een man bezocht wordt, vertelt die hem dat hij last heeft van dat gespook doordat hij zijn dochter geen toestemming heeft gegeven te trouwen met de arme man. De vader geeft onmiddellijk toestemming aan zijn dochter en het spoken houdt op.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Commentaar

maart 1892
Kieviet heeft de verhalen "van leerlingen; opgeschreven door een jongetje op het gehoor af!"

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22