Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

MOP30588

Een mop (internet), donderdag 24 oktober 1996

Hoofdtekst

Datum : 24/10/1996 10:53:47
Een Antwerpenaar wil op berenjacht gaan in Canada. Hij gaat er met het vliegtuig naartoe en daar aangekomen, koopt hij zich een gewoon pistool. Hij trekt dan de bergen in op zoek naar een beer. Opeens ziet hij op een heuveltop een pracht van een beer staan, hij legt aan en schiet. De beer valt omver. De Antwerpenaar natuurlijk heel blij en loopt de berg op. Daar aangekomen ziet hij geen beer liggen, maar voelt hij wel dat iemand op zijn schouder tikt.
Het is de beer, en die zegt: "Gij hebt ene keer op mij geschoten, dus moet gij mij ene keer bevredigen."
De Antwerpenaar zit natuurlijk met de schrik en doet wat van hem gevraagd wordt. Dan gaat hij terug naar het dorp en koopt een tweeloop. Hij trekt weer het bos, ziet dezelfde beer weer staan, legt aan en schiet twee keer. Hij gaat weer de heuvel op, weer geen beer te zien, opeens voelt hij weer een tik op zijn schouder.
Het is weer de beer die zegt: "Gij hebt twee keer op mij geschoten, dus moet ge mij twee keer bevredigen."
Zo gezegd en zo gedaan, want hij wil natuurlijk blijven leven. Teruggekomen in het dorp koopt hij zich een mitraillet. Dan speelt zich weer hetzelfde verhaaltje af.
Deze keer echter zegt de beer: "Gij komt niet meer om te schieten zeker!"
(Gepubliceerd op Internet, adres: http://www.concentra.be/files/moppen.html#bottom; oktober 1996)

Beschrijving

Een man gaat op berenjacht, en koopt steeds zwaardere wapens, maar hij blijft misschieten. Telkens als hij wist, dwingt de beer hem tot seks. Op zeker moment suggereert de beer dat de seks de man kennelijk een genoegen is, want hij blijft maar mis schieten.

Bron

Gepubliceerd op Internet, adres: http://www.concentra.be/files/moppen.html#bottom; oktober 1996

Commentaar

24 oktober 1996

Naam Overig in Tekst

Antwerpenaar    Antwerpenaar   

Naam Locatie in Tekst

Canada    Canada   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21