Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

LIJST044

Een sage (vragenlijst), donderdag 16 september 1954

Hoofdtekst

I. De duivel
1.
Enkele verhaaltjes, die ik optekende uit de monde van enkele oudere ong. 70 jaar) inwoners uit ons dorp.
3) Als historisch gebeurd;
Op een avond was een groepje jongemannen, allen nog vrijgezellen, druk aan het praten over plannen voor vrijage. Een van hen, die schijnbaar al dikwijls vergeefspogingen in die richting had gedaan, werd door de anderen zodanig getart, dat hij tenslotte vol overmoed uitriep: "Vrijen zal ik, al moet ik met de duvel vrijen." Nog diezelfde avond tamelijk laat keerde hij huiswaarts over het Molenveld. Vlak bij de molen kwam er 'n heel grote juffrouw op hem af, die hem door haar houding en stemklanken zodanig deed schrikken, dat z'n haeren steil op z'n kop gingen staan. Hij zette het op een lopen, alsof z'n leven er van afhing. Onder 't lopen bemerkte hij tot z'n grote schrik, dat er vlak achter hem aan een geweldig grote hond hem volgde. Thuis in het Heieind gekomen wierp hij de deur open en rende naar binnen, maar de hond volgde hem en kroop onder de tafel door, die hij enkele malen op z'n rug oprichtte. Daarna rende hij weer door de open deur naar buiten. Onze vrijer bleef in grote angst achter. Hij moet helemaal van het vrijen met de duvel genezen zijn geweest, aldus het oude moedertje, dat 't mij vertelde.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).    SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).   

Beschrijving

Man die uitspreekt uit dat hij zelfs met de duivel wil vrijen, komt 's avonds op weg naar huis een grote vrouw tegen. Hij rent voor haar weg, en merkt dat hij wordt achtervolgd door een grote hond. Thuisgekomen gaat de hond mee naar binnen, en verdwijnt even later weer door de open deur.


Bron

Volkskundevragenlijst 18 (1954) formulier L100p (Archief Meertens Instituut)

Motief

G303.12.6 - Devil in guise of woman woos man.    G303.12.6 - Devil in guise of woman woos man.   

G303.3.3.1.1 - Devil in form of dog.    G303.3.3.1.1 - Devil in form of dog.   

Naam Locatie in Tekst

Molenveld    Molenveld   

Heieind    Heieind   

Plaats van Handelen

Berghem    Berghem   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22