Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

MUYLD048

Een sage (mondeling), donderdag 17 april 1997

Hoofdtekst

Kijk, wij leven in twee werelden. De meeste mensen leven onbewust in de wereld van de waarheid, en bewust in de wereld van de schijn, en houden die voor waarheid. Tot een zeker moment. Een 'Ersatz', een surrogaat, een namaak. Iets wat we maar voor nood met elkaar hebben afgesproken dat zo is. En wat ons van klein kind af, van de wieg af aan, door onze moeders en verdere opvoeders is ingeprent van buitenaf. Ingekerfd en opgesmeerd, en ... Daar zijn wij hélemaal door bedorven, dat we de waarheid in de meeste gevallen niet eens meer herkennen, niet meer zien. Maar nu, in deze tijd, die een heel grootse tijd is voor de bewoners van de aarde, krijgen we de gelegenheid om al die onnodige oude rommel weg te werpen, van ons af te gooien, en weer ons zuivere zelf te zijn, en te zeggen: 'O kijk, het was maar een boze droom'. We hebben uit nood dus allerlei in ons hoofd gehaald, omdat dat hoofd leeg geworden was onder de gen-manipulatie van die jaloerse wezens, die voornamelijk van Orion kwamen, en die hier goud wilden halen - uit Zuid-Afrika, uit de grond - omdat ze dat nodig hadden om hun fouten goed te maken, en zij hadden dat niet. En daarom zijn ze hier gekomen, en ze zagen - want ze hebben een volmaakte televisie - hoe mooi het hier was in deze nieuwe planeet, en die nieuwe schepping, alles fris en mooi. Ze dachten: 'daar willen wij ook wat van hebben'. Ze zijn in Koeweit geland. Ze zijn eerst met een groot ruimteschip Niburu, een soort planeet, nee geen planeet, een komeet, gekomen en toen moesten ze in kleine ufootjes overstappen om in de atmosfeer van de aarde niet te verongelukken. En toen zijn ze hier gekomen, en toen hebben ze eerst hun eigen meegebrachte werkvolk mijnen laten maken in Zuid-Afrika, om het goud eruit te laten halen, dat waren de Amonaki, en die werden na verloop van tijd onrustig, die zeiden: 'Waarom moeten wij altijd daar in het donker in de grond zitten, en jullie, de werkgevers, de goden - Enki en Enlo, de planeetgoden - jullie zijn maar lekker in het licht. Ze werden lastig. En toen zeiden de goden: 'Wat zullen we met ze doen? Zullen we ze doodmaken, dan zijn we ze kwijt ... Maar ze hebben toch eigenlijk wel een beetje gelijk. Weet je wat, dat gebroed dat hier rondhangt, dat hier geschapen is, en dat ze mensen noemen, dat zullen wij zo veranderen dat ze niet meer tegen ons opkunnen, en dan zullen we die als werkvolk africhten. En zo is het gegaan. En voor de mensen van toen hadden zij een gestalte die lijkt op een krokodil of een hagedis of een slang. Eerst hadden die nog pootjes, die slang, dat staat dan in de bijbel, van dat hij die pootjes verliezen zou voor straf, zo is dat dan geïnterpreteerd. En dat hij dan door het stof zou kruipen. Maar de slangen hadden de wijsheid, en hebben de mensen in hun onnozelheid onwetend gemaakt, zodat de mensen niet meer zagen dat ze in een paradijs leefden. Ze werden er niet uitgejaagd, dat was aan het begin van het verkeerde denken, maar ze zagen het niet meer, ze zagen overal problemen, en ze begonnen met elkaar af te spreken: 'We zullen maar doen alsof het zo en zo is. We zullen maar doen of er een begin en een eind aan de dingen is. We zullen maar doen of ... En dat werd het gangbare menselijke denken. Ze hadden niets anders meer. En toen werd het leven een zware last, en kwamen er problemen enzovoort. De mensen vergaten, door een druk die op ze gelegd werd, dat ze zelf hogere wezens met geweldige vermogens waren, en dat ze alles zóuden kunnen veranderen als ze wilden, maar dat besef was in ze onbewust gemaakt. De grote lichtspiraal die door de mens van nature heenging, tot boven zijn hoofd, en die daar ergens omdraait van richting en weer door hem heengaat in een andere richting, tot onder zijn voeten en dan weer terug, en die maakt dat alles wat erin geschapen is aan vermogens functioneert, zoals wij apparaten maken die door de electrische stroom werken (dat is namaak van de mens), dat hebben ze veranderd, door te maken dat die stroom hoe langer hoe meer in die laagte bleef, en dat naar boven er maar heel kleine zielige stroompjes gingen die nog net die cortex, die hersenschors voeden kunnen, waar het dan een heel druk gedoe is, maar binnenin, die prachtige tempel van ons hoofd, die is kant enklaar om te functioneren en wordt nog altijd zo overgeërfd, maar functioneert niet want er is geen krachtstroom. Maar dat is aan het veranderen. Nu krijgen we die weer terug, die wordt als het ware niet meer tegengehouden, die wordt losgelaten. En daarom is het zo'n rommelige tijd op het ogenblik, want de mensen doen maar raak en alles mag en alles kan, en ... Nou ja, zoals zoveel mensen zeggen, het is een gekkenhuis. Maar dat is omdat we vrijkomen van een zekere druk. En op weg naar het bewustzijn van onszelf beginnen allerlei vermogens die vastgebonden waren weer te functioneren. En allerlei in dat hoofd begint weer te werken, naarmate die stroom erdoorheen gaat. En je merkt dat je andere dingen kan die je vroeger niet kon - dat noemt men dan helderziend of helderhorend of dit of dat - maar ... zo behóren we te zijn. Alles behoort helder te zijn. En als je nou de vuile rommel eruit gooit die er als surrogaat ingebracht is om je nog een beetje te kunnen redden, en je maakt het schoon en ruim, dan schiet het allemaal net als de plantjes in het voorjaar uit de grond tevoorschijn, onze vermogens. En je merkt, gunst, als ik iets wens, dan gebeurt het. Een heleboel mensen spreek ik die dezelfde ervaring hebben, ja, zo gaat dat. En allerlei weten we vanzelf. We hoeven het niet te leren, er hoeven geen scholen te zijn en geen universiteiten en geen boeken en dat allemaal. En dan zeg ik: 'Mensen, praat toch niet een ander na, want dan maak je die prachtige ruimte, die tempel van je hoofd weer vol met allerlei rommel. Maak het juist léég. Want dan kan de waarheid erin. De waarheid is om ons heen als een atmosfeer en wil naar binnen, maar als het hier boordevol is dan kan dat niet. Dus wees niet bang dat je dan helemaal zonder enig benul op straat staat, om zo te zeggen. Nee, dat begint je eigen aanleg te werken, en dan merk je pas wat je allemaal kunt. En dan mag je ook wel voorzichtig zijn dat je er weer geen domme dingen mee gaat doen, zoals ook wel gebeurd is vroeger.

Beschrijving

Wezens van Orion hebben het bewustzijn van de mensen weggenomen, om hen te kunnen exploiteren. Dit bewustzijn is nu langzamerhand aan het terugkomen.

Bron

interview Bussum, 17-04-1997

Commentaar

17 april 1997

Naam Overig in Tekst

Nibiru    Nibiru   

Amonaki    Amonaki   

Enlo    Enlo   

Naam Locatie in Tekst

Orion    Orion   

Zuid-Afrika    Zuid-Afrika   

Koeweit    Koeweit   

Enki    Enki   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21