Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

MOP30762

Een mop (e-mail), donderdag 04 december 1997

Hoofdtekst

Extreme:

Dit record bevat extreme elementen van enigerlei aard (racisme, sexisme, schuttingtaal, godslastering, expliciete naaktheid, majesteitsschennis). De inhoud is daarom afgeschermd, en kan alleen worden geraadpleegd op het Meertens Instituut.
This text contains language that can be perceived as extreme.

Onderwerp

TM 8019 - Paprika en porno    TM 8019 - Paprika en porno   

Beschrijving

Een man komt bij de dokter met een klacht over de kleur van zijn geslachtsdeel.

Bron

n.v.t. (e-mail bericht)

Commentaar

4 december 1997
Paprika en porno

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20