Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE375 - In sinterske preek

Een mop (boek), donderdag 20 december 1973

Hoofdtekst

In sinterske preek
In dominy stie yn in gemeente, dêr wienen de minsken wend om twa heale sinten yn 'e pong te dwaan, want de gemeente wie ryk.
Op in sneintemoarn nei de preek hâlde in âlderling dominy oan. 'Dominy hat my fan 'e moarn net nei 't sin preke', sei er. Dat noaske dominy net al te bêst. 'Och man', sei er. 'wat wolle jo ek foar in sint?'

Beschrijving

Een dominee krijgt kritiek van een ouderling op zijn preek. De dominee geeft als reden de geringe betaling van de preek.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.] 1979, blz.366

Commentaar

20 december 1973

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20