Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DIVTX054 - Afke's tiental

Een mop (boek), 1903

Hoofdtekst

"Is dat echt waar, dat-ie zo vlug was, Heit?" vroeg Eeltje.
"Vlug?" riep vader Marten, die geheel in vuur raakte, - "nou óf Japik Engberts vlug was! Dat zeg ik je! - Kijk, als de boeren vrijdags met hun vrouwen en dochters van de Leeuwarder markt naar huis toe rijden in zo'n glazen-wagentje, met twee van hun beste paarden d'r voor, dan stuift zo'n spulletje over de weg, dat zeg ik je! - Maar Japik Engberts, die was nog vlugger!
Hij nam 'n klein aanloopje, en "hrrrrrrt!" was-ie over de kop van de wagen heen gesprongen en kwam naast de voerman op 't voorbankje terecht! - Dan nam-ie gauw z'n trekken waar, zolang de mensen nog helemaal beduusd waren van de schrik. Dan pakte Japik vlug de vrouwen haar oorijzers en andere kostbaarheden af, en de mannen hun horloges. Alles even vlug en handig, hoor! - En altijd even fatsoenlijk. Als-ie dan alles, wat 'm beviel, in handen had, dan zei de man heel vriendelijk "goeien avond met mekaar!" en - weg was-ie weer, net zo vlug en onverwacht, als-ie zo pas uit de lucht was komen vallen!"
(Nienke van Hichtum: Afke's tiental. 31e druk. Alkmaar [z.j.], p.74-75)

Onderwerp

VDK 1525Z* 5 - Japik Ingberts springt in rijtuig in volle vaart    VDK 1525Z* 5 - Japik Ingberts springt in rijtuig in volle vaart   

Beschrijving

Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven van hun horloge en oorijzer. Daarna groette hij netjes en was weer verdwenen.

Bron

Nienke van Hichtum: Afke's tiental. 31e druk. Alkmaar [z.j.], p.74-75

Commentaar

1903
Japik Ingberts springt in rijtuig in volle vaart

Naam Overig in Tekst

Eeltje    Eeltje   

Marten    Marten   

Japik Engberts [Japik Ingberts]    Japik Engberts [Japik Ingberts]   

Naam Locatie in Tekst

Leeuwarden    Leeuwarden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20