Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DIVTX058 - Afke's tiental

Een mop (boek), 1903

Hoofdtekst

"Nee hoor!" lachte Marten, "Dat zat ze niet glad! Wie Japik Engberts vangen wou, die moest vroeg opstaan. Maar later heeft 't een keer weinig gescheeld, of ze hadden 'm opgehangen. Toen had-ie ook hier en daar gestolen en d'r was één getuige, die dat gezien had. Dat zag er niet best uit! De knapste advocaat uit Leeuwarden zou hem verdedigen, maar die kwam eens bij Japik in de gevangenis, waar-ie in voorlopige hechtenis zat, en hij schudde z'n hoofd. "Japik," zei de advocaat, "d'r is niks meer aan te doen, kerel! Je moet er maar op rekenen, dat je doodvonnis getekend is!"
Maar Japik, die was zo gauw niet verlegen! "Mijnheer de advocaat," zei de slimmerd, "d'r is nog één ding, dat ik graag weten wou."
"En dat is?"
"Als 'n mens zelf gestolen heeft, mijnheer, mag-ie dan wel getuigen tegen 'n ander?"
"Nee," zei de advocaat, "maar dat helpt jou in deze zaak niks, want de getuige die alles gezien heeft, is 'n man die nog nooit wat met de politie te maken heeft gehad."
"Ja, maar hij kan d'r nog wel wat mee te maken krijgen!" hield Japik vol.
"Dat is niet mogelijk, want 't is een stille, bedaarde man, die volstrekt geen begeerte heeft naar een andermans goed."
"Dat weet ik nog zo vast niet! - Ik verzeker mijnheer dat, als mijnheer mij helpen wil, dan weet ik 'n middel om die man aan 't stelen te brengen."
"En wat is dat dan?" vroeg de advocaat nieuwsgierig.
"Dat zal ik mijnheer 'ns gauw uitleggen: Mijnheer heeft zeker wel zo'n klein lapje tuin achter 't huis?"
"Jawel, maar wat zou dat?"
"Dat zou 'n heleboel! Weet mijnheer, wat mijnheer nou doen moet? Dan vraagt mijnheer eenvoudig aan die getuige om 'n paar kamperfoeliestruiken voor mijnheer zijn tuintje. Mijnheer weet wel - van die boompjes met die lange, geelachtige bloemen, die zo lekker ruiken; en die je uit kan zuigen: 'papzuigers', noemen de kinderen ze! Nou, die boompjes zal de getuige moeten stelen, om ze aan mijnheer te kunnen geven."
"Maar dat zal-ie niet doen."
"Ja, dat zal-ie wel doen, omdat-ie niet weet dat daar kwaad in steekt. Die struiken groeien daar in 'de Wouden' overal zo maar in 't wild; geen mens geeft er wat om. Maar kijk, - op 't land van deze getuige, dáár groeien ze helemaal niet, dat weet ik zeker; maar wèl daar vlak achter, in 't bos van z'n buurman. Daar zal-ie ze dan natuurlijk vandaan halen, dat zal mijnheer zien! En dan heeft-ie gestolen, dat kan geen mens ons liegen heten. En kijk, dan mag-ie niet meer getuigen tegen mij!"
"Je hebt gelijk, Japik, dat zullen we proberen!" zei de advocaat. En - 't ging alles dan ook precies zo, als Japik voorspeld had. De man mocht toen natuurlijk niet getuigen en er was dus geen bewijs voor Japik zijn schuld. En zo kwam de slimmerd alweer vrij, terwijl de rechters toch wisten dat-ie 't gedaan had!"
(Nienke van Hichtum: Afke's tiental. 31e druk. Alkmaar [z.j.], p.80-81)

Onderwerp

VDK 1525Z* 26 - Japik Ingberts brengt getuigen in discrediet    VDK 1525Z* 26 - Japik Ingberts brengt getuigen in discrediet   

Beschrijving

De rover Japik Ingberts zit gevangen en een getuige van zijn misdaad blijkt onkreukbaar. De advocaat van Japik voorspelt hem reeds de doodstraf. Japik bedenkt dat een getuige die zelf steelt niet meer mag getuigen. Hij laat zijn advocaat kamperfoelestruiken bij de getuige vragen. Zonder het te weten steelt de getuige ze: hij denkt uit het vrije veld, maar dat is andermans bezit. Zo mag de getuige niet langer getuigen en komt Japik vrij.

Bron

Nienke van Hichtum: Afke's tiental. 31e druk. Alkmaar [z.j.], p.80-81

Commentaar

1903
Japik Ingberts brengt getuigen in discrediet

Naam Overig in Tekst

Marten    Marten   

Japik Engberts [Japik Ingberts]    Japik Engberts [Japik Ingberts]   

de Wouden    de Wouden   

Naam Locatie in Tekst

Leeuwarden    Leeuwarden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20