Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

MOP40037

Een raadsel (boek), 1998

Hoofdtekst

Ook al maakten zij, met onze mijnheer Schaap als meester op het middenveld, in één klap betaald voetbal salonfähig, het zou nog lange jaren duren voor wij eindelijk besloten daartoe over te gaan. Inmiddels keerde de gevierde Schaap in zijn nadagen terug naar 't Gooi, waar hij ondanks zijn leeftijd - die scheen behoorlijk naar de veertig te hellen - onverwijld een vaste plaats kreeg in het eerste. Daarnaast schafte hij zichzelf van het in het buitenland vergaarde kapitaal een sigarenzaak in de Spoorstraat aan, het hoogste wat een voetballer destijds in de schemering van zijn carrière vermocht te bereiken. Daar kon men hem door de etalageruit zwijgend en in rooknevelen gehuld zien staan, peinzend over, ja waarover eigenlijk?
Zijn roem was in het kleinsteedse Hilversum zo onpeilbaar hoog dat er allerlei anekdotes over hem de ronde deden. Deze mochten slechts met de grootste verholenheid verteld worden. Sterker nog, men kon eigen rang en status aangeven in het openbaar door een plaisanterie over mijnheer Schaap aan te durven. Hoogst pijnlijk waren vergissingen ter zake, bijvoorbeeld wanneer iemand zomaar een mop over Schaap vertelde. Onder een dodelijk stilzwijgen moest hij het veld ruimen, waarna iemand die wel ter zake bevoegd was de mop herhaalde en beheerst de luide bijval in ontvangst nam. Zelf ben ik nooit verder gekomen dan een zeer gangbare grap over Schaap, die tot de meest vertelde anekdotes ter wereld moet behoren: "Heb je gehoord dat het voetbal zondag niet doorgaat?" Na de uitdrukking van grote ontsteltenis en een verplicht nee kwam dan de verlossing, die iedereen natuurlijk al lang kende: "Schaap heeft het veld kaalgevreten." Men bedenke wel dat de humor hiervan iets hoger lag dan onmiddellijk duidelijk mag zijn. Onze zandrijke gronden stonden slechts uitgestrekte heidevelden toe, die menige schaapskudde droegen, zodat de grazende gretigheid van schapen zich meer dan elders in het Gooise spraakgebruik nestelde.
(Herman Pleij: Hollands welbehagen. Amsterdam 1998, p.123-124.)

Beschrijving

Waarom het voetbal zondag niet doorgaat?
Voetballer Schaap heeft het veld kaalgevreten.

Bron

Herman Pleij: Hollands welbehagen. Amsterdam 1998, p.123-124.

Commentaar

1998

Naam Overig in Tekst

Rinus Schaap    Rinus Schaap   

't Gooi    't Gooi   

Naam Locatie in Tekst

Spoorstraat    Spoorstraat   

Hilversum    Hilversum   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20