Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ002319

Een sage (mondeling), zaterdag 10 april 1954

Hoofdtekst

Hearke wie krekt plysje woarn. Hy kom yn 'e herberch. It jongfolk woe bisykje as se him ek lulk krije koenen. Se bigongen him to pleagjen en to nytgjen. Op it lêst woarde Hearke hwat nidich. Hy bistelde bier, dat er yn in tinnen mjitte krige.
Hy knypte de hiele mjitte plat, dat it bier dat fleach oan 'e souder ta.
Neitiid hat it jongfolk him noait wer pleage.

Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

Herke is zó sterk dat hij een tinnen kroes plat kan slaan. Hij wordt daarom ook nooit meer gepest.

Bron

Collectie Jaarsma (archief Meertens Instituut), verslag 23, verhaal 19

Commentaar

10 april 1954
Sterke man (vrouw)

Naam Overig in Tekst

Haerke [Sterke Jerke]    Haerke [Sterke Jerke]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21