Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SVOOST053

Een sage (vragenlijst), woensdag 06 juni 2007

Hoofdtekst

Eén van de straten in Maarsbergen heet de Ridder Fulcolaan. Er is ook een Proosdijlaan. Waar komen die namen vandaan? Om daarachter te komen, stappen we even terug in de tijd.

Half verscholen achter de bomen langs de Maarnse Grindweg ligt Kasteel Maarsbergen. Het ligt er stil en onopvallend, maar het heeft een lange geschiedenis. Die gaat terug tot 1134. Dit gebied was toen eigendom van ene ridder Fulco. Zoals wel vaker gebeurde in die tijd, voerde Fulco veel strijd met andere ridders aan de grenzen van zijn land. Dat ging niet altijd goed. Op een gegeven moment werd hij achterna gezeten door zijn vijanden. In volle wapenuitrusting reed hij met paard en al de Maas in. "Als ik levend de overkant bereik, zal ik al mijn bezittingen aan de kerk schenken", zou hij hebben gezegd. Fulco kwam veilig aan de overkant en hield zijn woord. Zo werd ook zijn bezit in Maarsbergen eigendom van de kerk. Waar het kasteel nu staat werd een proosdij gebouwd, een soort klooster. Daar hoorden ook boerderijen bij, met namen als de Brink en de Cruijvoort. De monniken drukten een flinke stempel op het hele gebied. Zo konden ze belasting heffen van de boeren. Die kwam neer op tien procent van alle opbrengsten van het land.

Beschrijving

Ridder Fulco werd tijdens een strijd in het nauw gedreven door zijn vijanden. Hij reed in volle wapenuitrusting de Maas in, belovende dat als hij levend de overkant zou bereiken, hij al zijn bezittingen aan de kerk zou schenken. Hij overleefde en schonk alles aan de kerk.
Maarsbergen kent de Ridder Fulcolaan en de Proosdijlaan.

Bron

Letterlijk overgenomen van internetsite "Op stap in je eigen dorp": http://www.mmnatuurlijk.nl/opstap.html#mon

Commentaar

06 juni 2007
Ingezonden naar aanleiding van een vragenlijst voor VVV's van Saskia van Oostveen (onderzoek naar toe-eigening verhalen door steden)

Naam Overig in Tekst

Ridder Fulco    Ridder Fulco   

Kasteel Maarsbergen    Kasteel Maarsbergen   

Cruijvoort    Cruijvoort   

Naam Locatie in Tekst

Maarsbergen    Maarsbergen   

Ridder Fulcolaan    Ridder Fulcolaan   

Proosdijlaan    Proosdijlaan   

Maarn    Maarn   

Grindweg    Grindweg   

Maas    Maas   

Brink    Brink   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22