Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DITEPL0003 - De Spin en de Kat

Een sprookje (tijdschriftartikel), 1979

Hoofdtekst

DE SPIN EN DE KAT

Heer Spin was bevriend met de ratten, zegt het verhaal. Dagelijks kwam hij hen bezoeken, om zijn korf te laten vullen met hetgeen zij gestolen hadden. Dit beviel hem uitermate en hij tapte dan ook geregeld moppen met zijn nieuwe vrienden.
Eens vertelde hij hen dat hij een kennis had Ba Pina (vriend Speld = de kat) genoemd, die mooi zong en goed musiceerde. 'O, ge moet hem horen zingen, het is wel de moeite waard.'
'Indien de heren er niets tegen hebben, zal ik hem eens meebrengen, dan zal er gedanst moeten worden.' De ratten keurde het goed.
'Wanneer komt hij dan?'
'Dat mag ik niet beslissen.'
'Breng hem dan mee als je morgen komt; we zullen zorgen dat er een paar dames zijn; wat zullen we een pret maken jongens.'
Spin ging weg om met Ba Pina te spreken en deze wilde terstond meegaan.
'Nee, vriend, wacht tot morgen, dan gaan we samen; en denk er aan dat je dadelijk begint met zingen als we daar zijn.'
'Zingen, wat bedoel je daarmee?'
'Wel, miauwen, en een gunstig ogenblik afwachten om aan te vallen, we delen eerlijk de buit natuurlijk.'
'Zonder, twijfel, vriend.'
'Ze hebben me altijd goed onthaald, maar... ik heb vlees nodig.'
'Je neemt toch een korf mee?'
'Ja zeker, en ik zal er jou inzetten als we aankomen.'
'Wat is dat, moet ik in jouw korf?'
'Wel, zeker.'
'En waarom?'
'Dwaas, je begrijpt toch wel, dat ze alleen weglopen als zij je aan zien komen. Daarbij je bent me veel te voorbarig.Luister naar mij, je zult er zelf de goede gevolgen van zien. Vragen ze naar je naam, dan zeg je Ba Pina, niets anders. Dus opgepast.'
'Moet ik niet wat meenemen? Ik heb een moeititte (zak of mand), zou deze in je korf kunnen?' vroeg Ba Pina.
de volgende morgen ging heer Spin op het gewone uur weg, vond Ba Pina en liet hem plaats nemen in zijn korf.
'Goedemorgen, heren en dames.'
'Goedemorgen, broeder. Je hebt ons voor de gek gehouden, waar is jouw muzikant?'
'Hij wilde eerst niet meekomen, daar zijn voeten ziek zijn.'
'Hij maakt immers geen muziek met zijn voeten. Had hem maar meegenomen.' riepen de ratten.
'Hij is ook meegekomen.'
'Waar is hij, ik zie hem niet,' vroeg een jonge rat.
Spin haalde Ba Pina te voorzichtig uit zijn korf. Hij begon te miauwen en alle ratten dansten om hm heen. Een oude rat die zijn staart in een val verloren had, sprak: 'Ik vertrouw die muzikant even weinig als Spin, hij is heden hier gekomen met een korf, waarschijnlijk om ons erin te doen. Houdt hem in het oog, want hij maakt u allen van kant. Ik heb hem meermalen gezin, sluit hij zijn ogen dan kunt ge op de dood rekenen.'
De andere ratten luisterden niet en voegden hem toe. 'Je spreekt zo, omdat je niet mee kunt doen, het is onze schuld toch niet dat jij aan jicht lijdt. Kun je niet dansen, ga dan weg.'
'Een uur van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schreit! Wees voorzichtig met Ba Pina, hij zal jullie gauw genoeg opspelden.'
'Ga weg oud wijf, alles wat je zegt zeg je uit nijd.'
De oud rat ging weg. Ba Pina begon weer te zingen en wachtte ongeduldig op een teken van Anansi, om een aanval te doen. Toen hij luider begin te miauwen kwamen uit alle hoeken ratten te voorschijn, om deel te nemen aan de danspartij. Ba Pina hield het niet langer uit, sprong tussen de aanwezige ratten en doodde het grootste deel.
'Goed zo,' zei Spin, 'dat heb je netjes gedaan!'
Heer Spin vulde zijn korf; Ba Pina at zich zat en vertrok. Waarheen werd echter niet verteld.
Anansi bezweek haast onder de last en thuisgekomen, droogde hij de ratten, waardoor hij weer voedsel had voor een heel jaar.
'Heb ik niet gelijk gehad?' vroeg de oude rat.
'Ja,' riepen allen, en voortaan geloven zij wat hij zegt.
Heer Spin durfde nooit meer bij zijn vrienden terug te keren.

Beschrijving

Heer Spin is bevriend met de ratten, doordat hij gestolen spullen van hen krijgt. Op een dag wordt er een feestje voorgesteld en Spin zegt een musicerende kat, Ba Pina, te kennen die hij wel kan uitnodigen. De ratten vinden dit een goed plan. Echter, Spin smeedt plannen met Ba Pina om de ratten te verraden, want hij heeft voedsel nodig. Als Spin het teken geeft, zal Ba Pina de ratten aanvallen.
Een oude rat vertrouwd het niet, en probeert de andere ratten te waarschuwen, maar ze luisteren niet. Dan valt Ba Pina de aanwezige ratten aan en doodt een groot deel van hen. Zo kan Ba Pina zijn buik vullen en heeft Spin voor een jaar te eten.

Bron

Ronhaar-Rozema, Hanneke. "Enkele Anansi-tori's". Neerlands Volksleven: Anansi-tori's. nr. 1/2. 29e jrg. (1979), 288-294

Commentaar

1979

Naam Overig in Tekst

Anansi    Anansi   

Ba Pina    Ba Pina   

Naam Locatie in Tekst

Spin    Spin   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20