Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KONING06 - Janmaanje ien 't pepieren hoeske

Een sprookje (boek), 1930

Hoofdtekst

Janmaanje ien 't pepieren hoeske
Was es 'n jong en dei haitte Jaan. Hai woonde ien 'n pepieren hoeske. Ien 't aigenste loug woonde ook 'n òlle heks, dei kiener stool en opvrat. As ze Jaans hoeske veurbie laip 's mörns mit zak op nek, as ze op schobberdebonk ging, schoor Janmaanje heur voak gek aan en ploug heur. Den raip e: ol heks, ol heks, ol teuverheks, ik ben nait baang veur die, doe kenze mie doch nait kriegen. Zai schudde hom den voest tou en zee: wacht mor. Op 'n gouie dag kwam heks over Jaans brukje loopen, vlak op 't hoeske aan. Zai klopte op deur en raip: Janmaanje, Janmaanje, heur ais, dou deur ais open, 'k wait hail wat moois. Nee, zee Jaan, dat dou 'k nait. Tou mor, zee ze, doe zelt hail wat moois van mie hemmen. Nee, zee Jaan, dat dou 'k nooit. Tou mor, zee ze, doe krigze van mie 'n gollen appeltje, as deur open duzze. Nou geef den mor op, zee Jaan, en dou dee hai deur open. Mor dou Jaan deur open dee, greep ze hom bie 't nekvel en stopte hom ien heur vorrezak, slingerde hom op nek en ging der mit vot. Zoowat halfweegs zette zai zak deel en vroug aan 'n heegscherder,dei doar aan 't waark was, of hai even op heur zak pazen wol, zai mos nog 'n poar bosschoppen doun. Dou ol heks 'n endje hèn was, begon Janmaanje te roupen en te belken aan heegscheerder: loat mie d'r oet, loat mie d'r oet! Hai mouk zak lös, lait Janmanje der oet, dei noagelde noar hoes tou, en stopte zak weer vol hoageldoornstroeken. 'n Zetje loater kwam ze weer, bedankte kerel veur 't oppazen en ging met zak op nek noar hoes. Onnerweegs stoken dei hoageldoornstroeken heur deur heur buiske hèn ien rug, en dou bromde zai tegen Janmaanje: steek moar net zoo veul as doe kenze, 'k zel die domt wel kriegen. Dou zai ien hoes kwam, zette zai zak bie buitstee hèn, mouk 't vuur aan, zette keeskedel op dreivout, dee der woater ien; doar mos Jaan ien kookt worren. Dou ales kloar was, mouk ze zak lös, schudde hom oet, om Jaan te kriegen en dou wazen 't niks as hoageldoornstroeken. Zai was zóó gek, ze kon wel oet heur vel vlaigen. 'k Zel die wel kriegen, zee ze, en den beter oppazen. 'n Dag of wat loater ging ze weer noa Janmaanje tou, klopte weer op deur en raip: Janmaanje, Janmaanje heur ais, 'k wait hail wat moois, heur ais, dou deur ais open! Nee, zee Janmaanje, dat dou 'k nait, want doe wilt mie weer ien zak stoppen, ik dou die deur nait open. Tou mor Janmaanje, zelt hail wat moois van mie hemmen; kiek ais, twei gòllen appeltjes; 'k zel die twei gòllen appeltjes geven, as mie deur open duzze. Dou dee Jaan deur weer open. Deur was nog mor nauw op gloep, of heks har Jaan al bie de schobben en stopte hom weer ien zak, ging der mit vot, vroug onnerweegs aan 'n vaarver dei aan 't roeten zetten was, of hai even op heur zak pazen wol, zai mos nog 'n poar bosschoppen doun. Dou ze weer 'n endje vot was, begon Janmaanje te liepen en te jeuzeln: 'k wil der oet 'k wil der oet! Kerel mouk zak lös en lait Jaan loopen. Dei op rek noar hoes. Vaarver stopte zak vol òlle stukken glaas en stokvaarf en bon zak weer dicht. Dou heks weer kwam, smeet ze zak op nek en dat noar hoes tou. Onnerwegens kroakte en schuurde dat glaas en heks mainde dat Jaan 't dee en zee: of 's doe aal poeste, piepse of stènze, 't helpt dei nou gain spier, gaais der nou aan. Dou ze ien hoes kwam, laip 't swait heur bie kop deel, zóo swoar was zak. Zai zette zak weer ien hörn van heerd, mouk vuur aan, poeste en stènde wat, ging noa zak tou, mouk hom lös en gooide hom leeg. Dou wazen 't niks as wat stukken glaas en stokvaarf. Dat is tweimoal, zee ze, wacht die veur daarde moal. Glèn ien hakken was ze. Vattien doagen loater ging ze weer op raais noa Jaan. Ze klopte weer aan deur en raip: Janmaanje, Janmaanje, bizze ien hoes? Dou deur ais open mien jong, zee ze mit 'n hail filaaine stem, krigze hail wat moois van mie. Nee, zee Jaan, dat dou 'k nait. Tou mor, mos ais zain wat 'k hier heb. 't Zel wat wezen, zee Jaan, ik dou deur nait open. Tou Janmaanje, den zelde drei gòllen appeltjes hemmen. Jaan schoof gronnel van deur òf. Ien ain keraaier haar ze hom ien vorrezak op rug en laip vot noar hoes. Janmaanje, doodsbenauwd, trilde as 'n rusk; 't ging der nou leventeg op aan. Heks was doodop, dou ze ien hoes kwam. Ging eerst 'n toerke zitten. Dou buitte zai 't vuur aan, keeskedel op dreivout, woater der ien, schènzen der onner en zee tegen Janmaanje: tweimoal bizze mie ontknepen; nou nait weer! Jaan zat mor all ien zak te trillen; hai heurde dat zai aan 't luchten was; zai hil mèzzen nog even bie houk van muur laans; sleep biel op sliepstain; sleepte 't houwblok bie 't vuur; mouk touw van zak lös en lait Jaan der oet. Ziezoo, zee ze tegen hom, nou waize vaast wel wat ter gebeuren zel? Dat hes der veur, da's mie aaltied gek aanschoren hes en mie tweimoal vergeefs loopen loaten hes, goa moar op kneien zitten en leg dien kop op blok. Goud heks, zee Jaan, willen ie mie 't even veurdoun, hou 't mout? Heks ging met kop op blok liggen, Jaan greep biel en sloug heks kop òf. Dat was 't èn. Janmaanje ging weer noar zien pepieren hoeske en het doar nog joaren laank rusteg woond en alemoal wazzen ze blied dat òl heks dood was.

Onderwerp

AT 0327C - The Devil (Witch) Carries the Hero Home in a Sack    AT 0327C - The Devil (Witch) Carries the Hero Home in a Sack   

ATU 0327C    ATU 0327C   

Beschrijving

Janmaanje daagt een oude heks uit die altijd langs zijn huis loopt. De heks probeert driemaal Jaan te pakken te krijgen. Ze wil hem thuis in de haar grote pan koken. De eerste twee keer vangt de heks Janmaanje in haar zak, maar ontsnapt hij op weg naar het huis van de heks. De derde keer lukt het de heks om Jaan te vangen en naar haar huis te vervoeren. Ze laat Janmaanje uit de zak komen en ze haalt een hakblok waarop ze zijn hoofd wil afhakken. Janmaanje zegt dat hij niet weet hoe hij zijn hoofd op het blok moet leggen en de heks doet het voor. Janmaanje hakt het hoofd van de heks af en gaat weer terug naar zijn eigen huis.

Bron

E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p.31-36

Commentaar

1930
The Devil (Witch) carries the hero home in a sack

Naam Overig in Tekst

Janmaanje    Janmaanje   

Naam Locatie in Tekst

Jaan (Jan)    Jaan (Jan)   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20