Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KONING19 - De ring van de Keuninksdochter

Een sprookje (boek), 1930

Hoofdtekst

De ring van de keuninksdochter
Dicht bie zee het vrouger es 'n keunink woond, die over hail Vraisland regaierde. Hai har 'n dochter, 'n stommooi wicht, en dei zol trouwen mit 'n prins oet 'n aner land. Dei heur 'n haile mooie roodgollen verlovingsring geven, en doar was ze slim maal mit. As 't mooi weer was, ging dei keuninksdochter geern bootjevoaren op zee en dou het zai heur ring verloren. Och wat muide heur dat slim! De keunink let overaal bekend moaken, dat zien dochter ring verloren het ien zee, dei hom weer viendt zel 'n groode som geld hemmen. Nou gaait elk aan zöcht, mor gain ain ken dei ring weer vienen. Dou let de keunink bekend moaken, dat dei hom viendt, zel de prinses tot vrouw hemmen, want hai docht dat ze hom anners nooit weer kriegen zollen. Dat was mor lokkebrood. Dou gingen der nog veul meer op zöcht, mor zai vonnen ring nait. Dou het ter 'n viskerman west en dei vong 'n zaalm. Zien vrouw gaait ter mit aan 't venten. 'n Boerke, del, noar men maint, nait goud bie stuk is, kocht dei visch, moakt hom op en viendt dei ring. En nou gaait hai mit dei ring noar 't hof en meldt hom doar aan. Bie de eerste deur staait 'n heuveling. As dei vernemt, dat dat boerke dei ring het, den wil hai hom nait deur loaten, of hai mout hom 't daarde paart beloven van wat hai bedingen zel bie de kennink. Heuveling wait wel, dat doar 'n dikke pries op staait. Boerke zigt gain kans om der anners deur te komen en doarom belooft hai dat. Bie tweide deur staait weer 'n heuveling en dei wil hom ook nait deur loaten of hai mout haalfschaid hemmen van 't gain e bedingt. Boer zigt gain kans, om doar deur te komen en hai belooft dat ook. Nou, dou komt e den bie de keunink en budt de keuninksdochter dei ring aan. Zai is doar slim blied mit, mor hai ken heur nait tot vrouw kriegen, zegt de keunink, want zai is verloofd, mor zeg wat ie hemmen willen, dat zel 'k joe geven. Och man, zegt 't boerke, 'k wil heur ook haildal nait hemmen, wat zel ik mit twei vrouwen doun, 'k heb aan ain al genog, en zeg ie mor wat geld ie mie geven willen. Dou vroug de keunink, wat hom dochte van viefhonderd doaler. Doar ben 'k mit tevree, zegt man, mor ik beding der vairhonderd en viefteg stoksloagen bie. Wat? Vairhonderd en viefteg stoksloagen? Joa, de heuveling hier bie de eerste deur mout honderd en viefteg hemmen, want dei heb ik daarde pozzie beloofd van wat ik bie joe bedingen zol, en heuveling bie tweide deur mout twei honderd en vief en twinteg hemmen, want dei mout haalf schaid hemmen. Geld kriegen ze nait, want dat heb 'k nait bedongen. De keunink was glèn ien hakken, dou e dat heurde. Zukke rakkers! zee e, wie zailen heur de doalers geven dei heur toukomen, en dat wel op slag. En dou hemmen ze dei kerels roupen. Ze mozzen der heer en dou het doar 'n kerel west, dei het heur de stoksloagen toudaild, dat ze der bie liggen bleven bennen. Dou krigt dat boerke de doalers en gaait ter mit op stap. Dat heb 'k roakt, denkt e, vief honderd doaler veur 'n golfen ring, dat was 'n gouie handel. Hai gaait ter mit noar 't maart en kocht er 'n kou veur, mor wat hai mit dei kou beleefd het, dat zek joe loater es vertellen.

Onderwerp

AT 1610 - To Divide Presents and Strokes    AT 1610 - To Divide Presents and Strokes   

ATU 1610    ATU 1610   

Beschrijving

De dochter van de koning van Friesland krijgt bij haar verloving een hele mooie ring. Als ze eens gaat varen verliest ze de ring. De koning belooft dat diegene die de ring vindt een hoge beloning zal krijgen. Niemand kan echter de ring vinden totdat een boer een vis koopt waarin de ring zich bevindt. De boer gaat met de ring naar het paleis, maar twee hovelingen willen hem niet toelaten tot de koning. De eerste hoveling wil dat de boer een derde deel van wat hij bij de koning bedingt aan hem zal afstaan. De tweede hoveling wil de helft hebben.
De boer krijgt toegang tot de koning en geeft de prinses haar ring terug. De koning geeft de boer vierhonderd daalders. De boer bedingt dan bij de koning vierhonderd en vijftig stokslagen: honderd en vijftig voor de eerste hoveling en tweehonderd en vijfentwintig voor de andere hoveling. De hovelingen krijgen hun stokslagen en de boer koopt van zijn geld een koe.

Bron

E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 84-86

Commentaar

1930
To divide presents and strokes

Naam Overig in Tekst

Vraisland (Friesland)    Vraisland (Friesland)   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20