Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KONING22 - De keuninkszeun

Een sprookje (boek), 1930

Hoofdtekst

De Keuninkszeun
Het es 'n keuninkszeun west, dei op raais ging noa Haaidenze landen. Hai komt doar bie 'n keunink en 'n keunegin aan 't hòf. Dei hemmen drei mooie wichter en op ain van dei wichter wordt hai verlaifd, en 't wicht ook op hom. Hai gaait weer noar hoes om te vroagen, of hai dat wicht tronwen mag, mor zien voader en mouder willen dat nait lieden, omdat 't doar gunder zoo'n Haaidens boudeltje is. Jong wordt zaik van ellende, en dokter mout ter heer. Dokter zegt: nait tegenhollen, stil geworren loaten, loat jong mor loopen, anners wordt hai nait weer kloar. Jong gaait weer op raais noa dei Haaidenze keuninksdochter. Onnerweegs treft hai 'n haile laange kerel. Doe mos mit mie, 'k mout die bruken, zegt e. Dat is goud, zegt dei laange kerel en hai gaait mit. Mit nanner goan ze verder. Den trevven ze 'n kerel mit zeuven jakken aan, dei trilt van kòlle. Doe mos mit, 'k mout die bruken, zegt keuninkszeun tegen dei koldkleumer. Dat is goud, zegt de koldkleumer en hai gaait mit. As ze verder raaizen, trevven ze 'n kerel, dei hail ver zain ken. Doe mos mit, zegt de keuninkszeun tegen dei vèrkieker, ik mout die bruken. Dat is goud, zegt de kieker en hai gaait mit. Zoo goan ze ale drei mit de keuninkszeun noar 't Haidenze hof. Hai verzöcht de keunink en de keunegin om heur dochter. Ze hemmen der nait veul mit op. De keunegin zegt, dat hai de prinses kriegen ken, as e 'n looze kerel is, want de prins, dei ze hemmen zel, dei ken niks; dei is dik om kop van dommeghaid. Hai mout drei proefstukken doun. Eerst gooit ze 'n gollen ring ien zee, dei mout hai weer opzuiken. Ik ken 't nait doun, denkt e, mor de kieker mout ter heer. 'k Zel wel mitgoan, zegt kieker, ik zai hom al; doar ligt e, mor hou kriegen wie hom? Dou mos de laange kerel ien zee, om hom der oet te hoalen. De keuninkszeun brengt de golfen ring 's oavens aan de keunegin. Zai haren doar 'n groode viever ien toen, en dei zat vol vis. De tweide dag mos hai dei viever leeg scheppen mit 'n gloazen schop veur de modder en 'n vingerhoud veur t woater. De vizzen mos e der oet zuiken en poar bie poar hèn leggen. Bie de daarde keer woater scheppen let e vingerhoud al valen, en bie 't modderscheppen brekt hom 't blad van schop en holt e niks over as stoal. 't Is middag en der is nog niks gebeurd. 't Wicht doar hai gek op is, brengt hom stil wat eten. Hai is moud schoon kwied en let zien kop mor ien heur schoot liggen. Zoo komt e ien sloap. Mor dat wicht ken teuvern. Onnertied dat jong ligt te sloapen, let zai eerdmantjes komen en dei doun t waark. As jong wakker wordt goan ze noa 't keuninkshoes. 't Waark is doan, zegt e tegen keunegin. Ze gaait ter hen te kieken. 't Is goud, zegt ze. Anerdoags mos e'n kestail bouwen boven op 'n hooge baarg mit 'n gloazen zoag en 'n gloazen hoamer. As 't weer middag wordt, komt 't wicht mit eten. Mor jong zit nog onner aan baarg, want hai ken er nait èns tegen op komen, hai glidt aal weer omdeel; baarg is te hoog en te staail. Hai is moud weer schoon kwiet en legt kop ien heur schoot en vaalt ien sloap. Zai let eerdmantjes weer komen, en dei moaken 't spul weer kloar. Den goan ze weer noa de keunegin. 't Kestail staait ter, zegt e. Zai bezigt het, en 't is goud. 's Oavends zegt de keunink tegen hom, dat hai hom ook nog 'n proefstuk opgeven wil. Doar staait 'n woagen mit holt en doar mout hai, of ain van zien knechten op stoan goan, en den zellen ze 't ien braand steken. Dat is goud, zegt e, en dei koldkleumer mit zien zeuven jakken mout ter op. Woagen mit holt wordt ien braand stoken en as dei kleumer der of komt den trilt hai nog van de kolle. Mor de keunink kon ook wat. Hai mout dei nacht de dochter bewoaken, zoodat ze de koamer nait oetkomt. Hai het zoowat 'n uur zeten, mor de keunink het heur al laank votteuverd. Hai vernemt dat, en gaait opslag noar de kerel mit zien schaarp gezicht. Kerel, nou staait 't ter zoo bie! O, dat is nait zoo slim, 'k zel wel gauw even kieken. Joa, zai zit doar nait wied van kust of op 'n rots ien zee. De laange rekt hom gauw wat oet en gript heur. Nou zellen wie heur wel bewoaken, zeggen ze. De keunink het er nog wel geweld op doan dei nacht, mor kon heur toch nait weer vot kriegen. En 't end van 't laid was, dat ze anerdoags trouwen konnen.

Onderwerp

AT 0513A - Six Go through the Whole World    AT 0513A - Six Go through the Whole World   

ATU 0513A    ATU 0513A   

Beschrijving

Een koningszoon wordt verliefd op een heidense prinses. Hij krijgt uiteindelijk toestemming van zijn ouders om met haar te trouwen. Op weg naar haar land ontmoet hij drie mannen die met hem meegaan. De eerste is heel lang, de tweede heeft het altijd koud en de laatste kan heel ver kijken. De prins moet een aantal opdrachten volbrengen voordat hij met de prinses mag trouwen. Hij voert de opdrachten uit met de hulp van zijn drie vrienden en de prinses die toveren kan. Het heidense koningspaar kan de bruiloft niet tegenhouden en de prins trouwt met de prinses

Bron

E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 97-100

Motief

F601 - Extraordinary companions.    F601 - Extraordinary companions.   

F601.2 - Extraordinary companions help hero in suitor tests.    F601.2 - Extraordinary companions help hero in suitor tests.   

F601.1 - Extraordinary companions perform hero‘s tasks.    F601.1 - Extraordinary companions perform hero‘s tasks.   

H1511 - Heat test.    H1511 - Heat test.   

H1132.1.1 - Task: recovering lost ring from sea.    H1132.1.1 - Task: recovering lost ring from sea.   

Commentaar

1930
Six go through the whole world

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20