Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ002711

Een sage (mondeling), april 1966

Hoofdtekst

Us mem hat wenne op in plaets yn 't Wargeaster leechlân, dêr doogde it net. Dêr hienen se in lyts popke stikum oan kant brocht. Dat wie yn 'e stâl bidobbe. Sûnt spoeke it dêr. It gong der altyd op in pompen. Doe't mem der wie roun dêr in famke fan sa'n jier of 13 (sa lang wie 't lyn) nachts troch it bûthús. Dat bern koe de rêst net fine. It bern is letter oansprutsen woarn. Mar hwat har bigearte wie, wyt ik net.

Onderwerp

SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.    SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.   

Beschrijving

Op het Wargeaster laagland deugt het niet. Daar hebben ze stiekem in een stal een baby vermoord. Vanaf die dag spookt het er. Een meisje kan 'snachts de weg naar het buitenhuis niet terugvinden. Van haar komt niets terecht.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 27, verhaal 11 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

april 1966 (?)
Andere Tote spuken

Naam Overig in Tekst

Wargeaster leechlân [laagland]    Wargeaster leechlân [laagland]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21