Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ003013

Een sage (mondeling), september 1955

Hoofdtekst

Op 'e Kollumersweagerlânnen hearde ien us sa'n 60 jier lyn om sahwat twa ûre yn 'e moarn in klopjen en in timmerjen op in stik lân. Hy kom fan 'e faem werom. Syn maet wie al om 12 ûre fan 'e faem thúskom. Dy hie it èk heard. Letter is dêr in boerespul kom.

Onderwerp

SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.    SINSAG 0487 - Vorbedeutung anderer Ereignisse.   

Beschrijving

Twee mannen horen 's nachts getimmer en geklop op een stuk land bij de Kollumersweagerlânnen. Later komt daar een boerenbedrijf te staan.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 30, verhaal 13 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

september 1955
Vorbedeutung anderer Ereignisse

Naam Overig in Tekst

Kollumersweagerlânnen    Kollumersweagerlânnen   

Naam Locatie in Tekst

Kollumersweach [Kollumerzwaag]    Kollumersweach [Kollumerzwaag]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21