Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ003209

Een sage (mondeling), november 1955

Hoofdtekst

Dyselde man lei op in nacht op bêd. It ljochtsje brânde op 'e tafel. Doe seach er dêr by de tafel in fanke stean, dat fanke wie oan 't breidzjen. In pear kear seach er it famke oan. Doe seach it famke ek nei him. Sy woarde bang. Doe draeide de man syn egen even nei 't lewant ta. Even letter, doe't er wèr seach, wie 't fanke fuort.

Onderwerp

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

's Nachts ziet een man die in bed ligt, bij de tafel, waar een lichtje brandt, een meisje staan. Hij kijkt naar meisje, en als zij naar hem kijkt wordt ze bang. Hij kijkt naar de wand, en als hij weer de kamer in kijkt is het meisje verdwenen.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 32, verhaal 9 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

november 1955
Uit gegevens elders blijkt dat Hamsterheide is uitgegroeid tot Harkema Opeinde.
Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen

Plaats van Handelen

Harkema (Friesland)    Harkema (Friesland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21