Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ004007

Een sage (mondeling), zondag 15 mei 1966

Hoofdtekst

Myn pake wenne njonken Hinse Jehannes de Boer op it Swartfean.
Bareld Nieuwenhuis hie in koe, dêr mastere jonge Jan syn heit fan it Wytfean mei.
Mar hy krige de koe net better. It beest gong achterút. De koe wie mei it koartfûlens stean bleaun.
Pake sei tsjin Bareld: Gean mei in topke hier fan 'e koe nei Hinse ta, dy is in protte mâns by 't fé. Doe die Bareld dat. "Ik kin dy koe wol genêze," sei Hinse, "mar dan kriget er in buchel."
En wrachtich, hy hat him genezen en de koe krige in buchel.
Hinse Jehannes de Boer wie in bikende (eins in biruchte) duvelbander.

Beschrijving

Boer gaat met plukje haar van zieke koe naar een duivelbanner. Die zegt dat hij het dier kan genezen, maar dat de koe dan wel een bochel krijgt. De koe geneest en krijgt inderdaad een bochel.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 40, verhaal 7 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

15 mei 1966

Naam Overig in Tekst

Hinse Jehannes de Boer    Hinse Jehannes de Boer   

Johannes    Johannes   

Bareld Nieuwenhuis    Bareld Nieuwenhuis   

Jan    Jan   

Hinse    Hinse   

Bareld    Bareld   

Naam Locatie in Tekst

Swartfean    Swartfean   

Zwartveen    Zwartveen   

Wytfean    Wytfean   

Witveen    Witveen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21