Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ006102

Een sage (mondeling), vrijdag 01 juli 1966

Hoofdtekst

Ik wie noch in jonge. As ik op bêd lei, dan hie it my. Dan wie 'k forlegen. It mat in nachtmerje west ha.
Doe hat heit my guod jown op in papierke. Dat kom ûnder myn kessen to lizzen. Sûnt haw ik der noait wer lêst fan hawn.

Onderwerp

SINSAG 0800 - Von Mahr befreit. Mahr kann sein Wasser nicht lassen, ehe Flasche mit Urin des Berittenen entzweigeschlagen ist.    SINSAG 0800 - Von Mahr befreit. Mahr kann sein Wasser nicht lassen, ehe Flasche mit Urin des Berittenen entzweigeschlagen ist.   

Beschrijving

Verteller voelt zich als kind 's nachts bedreigd door iets wat een nachtmerrie moet zijn geweest. Nadat zijn vader een goedje in een papiertje onder zijn kussen heeft gelegd heeft hij er geen last meer van gehad.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 61, verhaal 2 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

1 juli 1966
Vader was wonderdokter. Zie CJ006101
Von Mahr befreit.

Plaats van Handelen

Noordbergum (Friesland)    Noordbergum (Friesland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21