Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ009114

Een mop (mondeling), donderdag 18 augustus 1966

Hoofdtekst

Der wie in koopman, dat wie in gewanten keardel. Dy hie nei Ljouwert ta west mei fé. Hy hie dêr fé forkocht en nu hied er in hiele knoarre jild yn 'e rieme sitten. Syn paed gong troch in bosk en doe 't er dêr yn wie, stie der ynienen in rover foar him mei in great mes yn 'e hân. Dy sei: "Je geld of je leven."
De koopman sei: "Dû kinst myn jild krije."
Hy gaspet de rieme los en smyt it jild foar de over del en seit: "Doch in teken oan my. Snij my de lytse pink ôf, dan kin 'k forantwurding dwaen tsjinoer de boer."
Dat wie de rover bêst. De koopman lei de pink op in stobbe en sei: "Slach him der yn ien kap ôf."
De rover slacht ta, mar de koopman lûkt de hân der fluch inder wei. 't Mes slacht yn 'e stobbe.
Dan pakt de fékoopman 't mes en wevet mei de rover ôf.

Onderwerp

AT 1527A - Robber Induced to Waste his Ammunition    AT 1527A - Robber Induced to Waste his Ammunition   

ATU 1527A    ATU 1527A   

Beschrijving

Een koopman, een stevige kerel, verkoopt zijn vee en gaat met een hoop geld terug. Onderweg moet hij door een bos en dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die zegt: "Je geld of je leven." De koopman zegt dat de rover zijn geld kan krijgen en smijt het voor hem op de grond. Dan vraagt hij aan de ander of deze zijn pink af wil hakken, zodat hij zich kan verantwoorden tegenover de boer. De rover vindt het goed en de koopman legt zijn hand op een boomstronk. Hij zegt dat de rover zijn pink er in één klap af moet slaan. De rover slaat toe, maar de koopman trekt snel zijn hand weg, waarop het mes in de boomstronk blijft steken. De koopman pakt het mes en rekent met zijn belager af.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 91, verhaal 14 (archief Meertens Instituut)

Motief

K631.2 - Disarming by a shooting test.    K631.2 - Disarming by a shooting test.   

K724 - Dupe induced to waste his bullets, then seized.    K724 - Dupe induced to waste his bullets, then seized.   

Commentaar

18 augustus 1966
Robber Induced to Waste his Ammunition

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert [Leeuwarden]    Ljouwert [Leeuwarden]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21