Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ009608

Een mop (mondeling), maandag 28 februari 1966

Hoofdtekst

Hy kom us oer iis fan Ljouwert ôf mei in stive Oastewyn. Der ried ien foar him op. Hy stuts op Burgumerdaem oan yn 'e herberch. Op 'e Langemear ried er dy oare foarby. Dy frege him: "Hwa binne jo? Hwant dit is noch noait earder gebeurd, dat ien my foarbyried."
Dy oare wie Atse Preamkeskouwer, de hurdste rider fan Fryslân.

Beschrijving

Jan Hepkes verplaatst zich nu eens over het ijs en stuit op een andere schaatsenrijder. Op een gegeven moment weet Jan hem in te halen. De man is hoogst verbaasd, omdat het nog nooit iemand gelukt is hem - de hardste rijder van Friesland - te passeren.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 96, verhaal 8 (archief MI)

Commentaar

28 februari 1966

Naam Overig in Tekst

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Jan    Jan   

Langemear    Langemear   

Burgumerdaem    Burgumerdaem   

Atse Preamkeskouwer    Atse Preamkeskouwer   

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Friesland    Friesland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21