Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER2158

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

In Hollant wierden twee dieven, den eenen tot de strop, den anderen tot de geeseling veroordeelt. Als nu den jongsten 't geeselrecht uytgestaen hadt, vraegden hij den outsten: 'Peter, wat sal ick u moeder seggen?' 'Bericht haer', antwoorde hij, 'dat ick aen een lijndraeyersdochter gehouwelijckt ben geworden en dat gij op mijn bruyloft gedanst hebt.'

Onderwerp

VDK 1868* - Galgehumor    VDK 1868* - Galgehumor   

Beschrijving

Twee dieven zijn veroordeeld: de eerste tot de strop, de tweede tot een geseling. Wanneer de geseling is uitgevoerd, vraagt deze dief aan de ander wat hij de moeder van de ander zal vertellen. De dief die gehangen gaat worden zegt: 'Vertel maar aan mijn moeder dat ik ga trouwen met een dochter van de touwslager, en dat jij op mijn bruiloft gedanst hebt.'

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
Galgehumor

Naam Overig in Tekst

Peter    Peter   

Plaats van Handelen

Holland    Holland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20