Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ010104

Een sage (mondeling), vrijdag 23 september 1966

Hoofdtekst

Hjir sa'n 300 meter ôf wenne Jehannes Durkje. Dy hie in dochter, dy woarde o sa min bihandele. It bern woarde hiel faek slein. Dan bounen se har oan in stile fêst. Mar op in kear, doe't se it bern wer sa sloegen, gong der in lyts mantsje by de leider op mei in slipjas oan en in huodtsje op en in stokje ûnder 'e earm. Dy gong by de souder op. En doe gong it der wol sa alderheislikst oan wei yn 'e hûs, dat alles trille en skodde. It théguod dânse op 'e tafel om. It wie de duvel dy't dêr sa to kear gong. Dat wie de straf foar dat dizze minsken it fanke sa skandalich bihandelen. In 14 dagen letter is de dochter stoarn.Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een meisje werd door haar vader vaak vastgebonden en geslagen. Toen zij op een keer weer zo was mishandeld, is een klein mannetje met een slipjas aan, een hoedje op en met een stok onder de arm, de ladder opgeklommen om op de zolder te komen. Het ging er toen zo vreselijk aan toe dat het hele huis trilde en schudde. Het was de duivel die de vader op die manier strafte. Veertien dagen later is de dochter gestorven.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 101, verhaal 4

Commentaar

23 september 1966
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder

Naam Overig in Tekst

Jehannes Durkje    Jehannes Durkje   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21