Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ010502

Een sage (mondeling), zaterdag 27 augustus 1966

Hoofdtekst

Greate Germ dat wie in domme keardel. Op in kear wie der op in joun mei syn soan Mindert op 'e Trije Roede. Doe sieten der twa skiep oan 'e line. Mar dat koe Mindert net ûnderskiede. "Dêr is hwat, heit", sei er.
De skiep gongen hinne en wer.
Germ sei: "Sweeft it, Mindert?"
"Ja", sei er.
"Set dan sok." Dêr fleagen se hinne.
Beschrijving

Greate Germ is een domme kerel. Op een dag was hij met zijn zoon Mindert op de Trije Roede. Er zaten twee schapen aan een lijn. Maar dat kon Mindert niet onderscheiden. "Er is wat, vader", zei hij. De schapen gingen heen en weer. Mindert zei dat het zweefde. Vader zei: "Zet dan de sokken erin." En ze vluchtten weg.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 105, verhaal 2

Commentaar

27 augustus 1966

Naam Overig in Tekst

Greate Germ    Greate Germ   

Mindert    Mindert   

Trije Roede    Trije Roede   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21