Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ010601

Een sage (mondeling), zaterdag 10 september 1966

Hoofdtekst

It wie op in saterdeijoun, by de Doezumer Tocht (in wetter). Heit (Thomas Bruining) en dy soenen to praten. Doe hearden se ynienen in stim út it wetter: "De tijd is der al, de man is der niet." Trije kear achter elkoar hearden se dat en it klonk hiel helder. Heit en dy tochten har binaud. Doe kom der in man oanfleanen yn in seas mei in hynder der foar. Dy fleach pardoes yn 't wetter. Hy is fordronken, it hynder is der út kaem. It wie in dikke boer.

Onderwerp

SINSAG 0001 - "Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"    SINSAG 0001 - "Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"   

Beschrijving

Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een sjees met twee paarden ervoor aanvliegen, zo het water in. De man is verdronken, de paarden zijn eruit gekomen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 106, verhaal 1

Motief

D1311.11.1 - River says, “The time has come but not the man”.    D1311.11.1 - River says, “The time has come but not the man”.   

Commentaar

10 september 1966
Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
"Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"

Naam Overig in Tekst

Doezumer Tocht    Doezumer Tocht   

Thomas Bruining    Thomas Bruining   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21