Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ010913

Een sage (mondeling), maandag 04 juli 1966

Hoofdtekst

Bûten Bûtenpost stiet in herberch: De laatste Stuver.
Dy herberch hat sà syn namme krigen. Der wenne yndertiid in kastlein yn, dy mocht graech in buorrel en syn wyfke krektengelyk. Dat kom de saek net to'n goede. It kaem safier, dat doe't de drankleveransier kom, doe koenen se him net bitelje. Sy seinen tsjin 'e drankleveransier: "Dat komt, de lju dy't hjir in buorrel keapje, boargje altyd. Wy matte soms wit hoelang op 'e sinten wachtsje." Doe sei de drankleveransier: "Ik wol jim dit kear noch wol drank leverje, mar dan matte de klanten direkt bitelje." Dat biloofden de beiden.
De kastlein hie noch ien stûr. Dat wie alle jild dat der noch wie. Doe sei dy man tsjin syn wiif: Ik keapje fan dy in buorrel. Doe hie it wiif de stûr. Hja sei: Ik keapje fan dy in buorrel. Doe hied er dy stûr wer. Sa gong dat hyltyd hinne en wer oant de flesse leech wie.
Se hienen har oan har wurd hâlden. Hja as klanten hienen hyltyd kontant bitelle, sa't de drankleveransier it ha woe. De herberch krige dêrtroch de namme: 'De laatste Stuver'.

Beschrijving

De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de drankleverancier niet konden betalen. De kastelein deed het voorkomen alsof dat de schuld van de klanten was omdat zij nooit contant zouden betalen. De leverancier sprak met het echtpaar af dat de klanten voortaan alles direct moesten betalen, anders zou hij niet meer leveren. De kastelein en zijn vrouw wilden graag weer een nieuwe fles opentrekken, maar ze waren vrijwel blut. Met de ene stuiver die de man nog over had, 'kocht' hij een borrel van de vrouw. De vrouw kocht vervolgens weer een borrel van de man met dezelfde stuiver. Zo hield het echtpaar toch woord en tot op de dag van vandaag heet de herberg 'De laatste stuver'.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 109, verhaal 13 (archief MI)

Commentaar

4 juli 1966

Naam Overig in Tekst

De laatste Stuver    De laatste Stuver   

Naam Locatie in Tekst

Bûtenpost    Bûtenpost   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21