Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ011115

Een sage (mondeling), zaterdag 06 augustus 1966

Hoofdtekst

Imke de Jong wie op Hamster Merke. Dêr wie Tseard van Dekken ek, dy wie doe plysje. Dy stuts Imke de Jong de gek oan, mar Imke nom wraek. Hy liet Tseard stean, dy koe net in stap mear gean.
Doe sei Tseard op it lêst: "Dû hast my hjir delset, mar hwannear litst my wer gean?"
"Dû hast my de gek oanstutsen, dat silst aenst wol gewaer wurde", sei Imke.
Mar 't duorre gâns in skoft foardat er him wer rinne liet.


Beschrijving

Een agent dreef op de markt de spot met een man. Deze nam wraak. Hij liet de agent staan, hij kon geen stap meer verzetten. De man zei: "Je hebt met mij de spot gedreven, dat zal je merken ook." Pas veel later liet hij hem weer gaan.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 111, verhaal 15

Commentaar

6 augustus 1966

Naam Overig in Tekst

Imke de Jong    Imke de Jong   

Hamster    Hamster   

Tseard van Dekken    Tseard van Dekken   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21