Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

LOMBO173

Een mop (mondeling), woensdag 10 maart 1999

Hoofdtekst

NM: Nelly Manders
FD: Fred Dekkers
MvD: Marie van Dijk
TM: Theo Meder
MvD: "Weet je op school ook te voorkomen dat de ene groep zegt, dat de Turkse kinderen zeggen - bij wijze van spreken - dat ze zich niet tekortgedaan voelen ofzo?"
NM: "Ja, ze vragen d'r ook om. Ik kwam in een boekje een muzikaal verhaal tegen. En toen had ik eerst een Turks verhaal over de Hodja verteld en dan moesten ze zelf de klanken maken die ze dan hoorden in het verhaal met de muziekinstrumenten. En ja, toen zei ik: 'Als d'r veel tijd is, dan doen we straks ook nog een Marokkaans verhaal of volgende week.' Maar toen was het verhaal af: 'Ja, nou ook nog een Arabisch, een Marokkaans verhaal!'"
MvD: "En dat heb dan je zo...?"
NM: "Dat heb ik toen meteen gedaan."
MvD: "Dat heb je ook klaar?"
NM: "Ja."
TM: "Welk verhaal heb je verteld van Nasreddin Hodja?"
NM: "Ja, het is een komisch verhaal over, hoe was het ook weer? O ja, hij was een boom aan het zagen. En hij zat op de tak die hij aan het afzagen was. En d'r komt iemand voorbij en die zegt: 'Hé, Hodja, kijk uit. Want als je daar blijft zitten, dan stort je zo naar beneden.' En hij kijkt van: nee, dat zal toch niet gebeuren? Want ik ben gewoon... nee. En hij gaat door met die tak, en opeens onder een hoop kabaal valt 'ie. En hij denkt: hé, die man die wist dat! Dus hij rent er achteraan. Dat is vast een profeet; als hij kan voorspellen wat er gebeurt, dan... Dus hij rent achter die man aan en zegt: 'Hé, jij bent vast een profeet. Dan kan je ook wel voorspellen wanneer ik zal sterven.' En toen zegt 'ie... Ja, denkt die man, ik heb geen tijd om aan zo'n dom figuur veel tijd te besteden, dus hij zegt: 'Ja, als de ezel twee keer balkt, dan ga je dood.' En even later zit 'ie weer op zijn ezel, en ja hoor, dan balkt die ezel twee keer. O, van schrik valt 'ie van z'n ezel af, en helemaal ontdaan dat hem dit zou gebeuren. En er komen mensen voorbij: 'Jeetje, ik geloof dat de Hodja dood is. Misschien is 'ie wel omgevallen ofzo.' Nou, en ze maken al een kist voor hem en dan gaan ze met de kist... lopen ze een eindje verder. Zeggen ze: 'Ja, waar woont 'ie eigenlijk precies? Want we moeten wel even langs z'n huis. Is het nou rechts of links, of èh...' Nou, intussen door het schokken van de kist is de Hodja wakker geworden. Die maakt die kist open: 'Ja, je moet hier naar links.' En die mensen: 'Wha, d'r is een dode opgestaan!' Hahaha. Dus die laten hem vallen en rennen weg. Zo'n soort verhaal is het."
TM: "Ja, ja."
NM: " Een soort griezelverhaal."
TM: "Ja. Dat is grappig, want het is een internationaal bekend verhaal. Het is zelfs in Nederland ook wel verteld, zonder Hodja natuurlijk, maar..."
NM: "O ja? Ja."
TM: "We hebben optekeningen op het Meertens Instituut liggen van dit verhaal; dat is ook in Broek in Waterland verteld."
(Interview met Nelly Manders en Fred Dekkers, Krügerstraat 18, 10 maart 1999, 14.00 - 16.45 uur)

Onderwerp

AT 1313A - The Man Takes Seriously the Prediction of Death    AT 1313A - The Man Takes Seriously the Prediction of Death   

ATU 1313A    ATU 1313A   

Beschrijving

Nasreddin Hodja wordt gewaarschuwd door een man dat hij zal vallen als hij op de tak blijft zitten, die hij aan het afzagen is. Hodja valt inderdaad, en hij gaat de man achterna, omdat hij wel een voorspeller of profeet zal zijn. Hodja vraagt wanneer hij zal doodgaan. Het antwoord luidt: "Als de ezel tweemaal balkt." Als onderweg de ezel tweemaal balkt, valt Hodja van schrik van de ezel en blijft liggen. Omstanders denken dat hij dood is en stoppen hem in een doodskist. Ze dragen hem naar huis, maar krijgen een discussie of ze naar links of naar rechts moeten. Dan komt Hodja bij uit de kist en bemoeit zich ermee, waarnaa de mensen geschrokken op de vlucht slaan.

Bron

interview door Marie van Dijk en Theo Meder (band archief MI)

Commentaar

10 maart 1999
The Man Takes Seriously the Prediction of Death; AT 1240, Man Sitting on Branch of Tree Cuts it off; AT 1313C, Dead Man Speaks up

Naam Overig in Tekst

Turks    Turks   

Marokkaans    Marokkaans   

Arabisch    Arabisch   

Nasreddin Hodja [Hoca]    Nasreddin Hodja [Hoca]   

Meertens Instituut    Meertens Instituut   

Naam Locatie in Tekst

Broek in Waterland    Broek in Waterland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21