Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

LOMBO198

Een sprookje (mondeling), woensdag 02 juni 1999

Hoofdtekst

E = Endie van Binsbergen
T = Theo Meder
E: "Het is een heel populair gedeelte uit het verhaal van de Ramajana - dat is een enorm verhaal - en dat is het moment waarop Rama en Sinta (op dat moment nog geliefden, nog niet getrouwd) samen in het bos zijn. En de broer van Rama is daar ook bij: Laksmana. En terwijl ze daar met z'n drieën in dat bos zijn, en de broer zich wat afzijdig houdt, en Rama en Sinta daar waarschijnlijk erg romantisch zijn, komt er een gouden hert voorbij. Ja, Sinta is natuurlijk helemaal onder de indruk van dat gouden hert. Zij wil dat gouden hert hebben, en Rama belooft haar dat gouden hert voor haar te vangen. Maar het is natuurlijk gevaarlijk om haar zomaar achter te laten in het bos, dus zijn broer Laksmana moet achterblijven bij Sinta om haar te beschermen. [...] Wat zij niet weten is dat het gouden hert eigenlijk een demoon is, die in opdracht van Rama's vijand Rachwana zich heeft veranderd; een gedaanteverwisseling heeft aangenomen als gouden hert. Juist om Rama te lokken. Rama is achter dat hert aan, en op een gegeven moment - ja, hij verdwijnt. Hij blijft ook vreselijk lang weg en Sinta de broer van Rama die maken zich zorgen dat Rama niet meer op komt dagen. Op een gegeven moment gaat Laksmana er toch maar achteraan; die gaat toch maar die Rama opzoeken. Hij laat Sinta daar achter, maar hij trekt een cirkel om Sinta heen, en zolang Sinta daar binnen zal blijven, dan kan haar niks gebeuren, dan is zij onaantastbaar. Dus Sinta blijft achter in die cirkel en Laksmana gaat op zoek naar Rama. Ondertussen, Rachwana - die overigens vliegen kan - die komt erachter dat Sinta alleen is achtergebleven in het bos, en die probeert haar daar weg te halen, maar die cirkel beschermt haar goed. Dus hij kan daar niet doorheen, hij kan niet bij Sinta komen. Rachwana die kan zich ook van gedaante verwisselen, en hij verandert zich in een oude priester. En hij komt terug als oude priester die om hulp vraagt. En Sinta, die natuurlijk een en al goedheid is, die stapt uit de cirkel om de priester te helpen. En eenmaal uit die cirkel is dus haar bescherming verbroken en ze wordt ontvoerd naar het paleis van Rachwana.
En haar gebeurt nog van alles onderweg. Dan is er nog Garuda die langs komt vliegen, en probeert om dat weer tegen te houden - hij ziet dat ook gebeuren, dat Sinta ontvoerd wordt. Hij gaat ten aanval met Rachwana. In elk geval: het lukt allemaal niet. Sinta zit daar opgesloten in het paleis van Rachwana. En ondertussen hebben de twee broers elkaar weer teruggevonden, en tot hun schrik ontdekt dat Sinta weg is. Nou, dan gebeurt er eigenlijk een boel: het is een heel lang verhaal en er doen heel veel mensen en personen aan mee..."
T: "Maar als je het als reisleidster moest vertellen, heb je het ook ingekort natuurlijk."
E: "Ja. Maar dan had je er ook meestal wel beelden of plaatjes erbij, of wajangpoppen, wat je dan probeerde te vertellen. Om een lang verhaal kort te maken: op een gegeven moment komt daar de witte aap Hannuman - die ik daar ook heb staan als wajangpop; het is mijn favoriet uit het verhaal, de witte aap Hannuman - die komt zijn diensten aanbieden, want die heeft een band met koning Rama. Hij komt zijn diensten aanbieden en hij krijgt dan ook van Rama een ring van Rama mee om die te gaan brengen aan Sinta. Zodat Sinta weet dat Rama op zoek is naar haar, en dat eraan gewerkt wordt. Dan komt Hannuman aan, vecht zich door de tuinen van koning Rachwana heen, en krijgt het voor elkaar om die ring af te geven. Waarop zij haar haarpen teruggeeft. Dat is dus een hele belangrijke scène, een heel belangrijk gedeelte in het verhaal, dat zij haar haarpen teruggeeft voor koning Rama om een bewijs van haar liefde mee te geven. Dan weet Rama ook met grote zekerheid dat zij daar inderdaad zit in dat paleis. Dan komen er allerlei gevechten en oorlogen. Op den duur is het dan eindelijk zo ver dat Sinta bevrijd wordt, teruggebracht wordt naar het rijk van Rama met behulp van een compleet apenleger - alle onderdanen van de witte aap. En eenmaal daar aangekomen... en dat vind ik zelf altijd wel erg grappig; het is dan zo'n mooi verhaal met zoveel edele figuren erin enzo... En dan krijg je zo'n mooi stuk in het verhaal dat Rama dan toch twijfelt aan Sinta of zij, al die tijd dat ze bij Rachwana zat, hem wel trouw is gebleven. En omdat hij daar geen zekerheid van heeft, wil hij een bewijs hebben, anders gaat het hele huwelijk niet door. Waarop Sinta met trots zegt: 'Gooi mij maar in het vuur, en als ik brand, dan ben ik schuldig.' Wat hij dus ook doet, en dan blijkt dat de vlammen haar niet raken. En dan krijgt hij berouw en dan is het happy end dat ze alsnog trouwen.
Dat is het moment waarop ik altijd de neiging krijg om te zeggen: 'Trut!'"
(Verteld op 2 juni 1999 te Utrecht, Lombok)

Beschrijving

Rama en Sinta zien in het bos een gouden hert. Sinta wil het hert hebben en Rama gaat er achteraan. De broer van Rama, Laksmana, bewaakt Sinta. Het hert blijkt een list van vijand Rachwana te zijn. Als Rama te lang wegblijft, gaat zijn broer hem zoeken. Hij laat Sinta in een beschermende cirkel achter, maar zij verlaat de cirkel om een wijze man te helpen. Dit blijkt echter Rachwana te zijn, die haar ontvoert en in zijn paleis gevangen zet. Rama en zijn broer vinden elkaar weer. De witte aap Hannuman gaat een ring van Rama naar Sinta brengen, en zij stuurt een haarpen terug. Een oorlog wordt ontketend om Sinta te bevrijden. Als proef voor haar trouw gaat Sinta in het vuur, maar de vlammen beroeren haar niet. Dan trouwen Rama en Sinta met elkaar.

Bron

bandopname archief Meertens Instituut

Commentaar

2 juni 1999

Naam Overig in Tekst

Ramajana    Ramajana   

Laksmana    Laksmana   

Rachwana    Rachwana   

Hannuman    Hannuman   

Naam Locatie in Tekst

Rama    Rama   

Sinta    Sinta   

Garuda    Garuda   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21