Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ011431

Een sage (mondeling), zaterdag 07 oktober 1967

Hoofdtekst

Ik ha yn 'e Skrâns wenne by minsken, dy hieten fan Olivier. De man wie in bulte fuort. 't Gebeurde wol, dat de frou dan to boadskipjen gong. Dan liet se in tsientsje yn 't kammenet lizze en de kaei nom se mei. As se werom kaem, wie 't tsientsje fuort. 't Rekke samar fansels fuort, wylst doch net ien ta 't kammenet komme koe.

Beschrijving

Een vrouw liet, als ze boodschappen ging doen, vaak een tientje op het kabinet liggen. Niemand kon bij het geld komen, want de sleutel nam ze altijd mee. Toch verdween het tientje elke keer.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 114, verhaal 31

Commentaar

7 oktober 1967

Naam Overig in Tekst

Skrâns    Skrâns   

van Olivier    van Olivier   

fan Olivier    fan Olivier   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21