Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ011502

Een sage (mondeling), maandag 10 oktober 1966

Hoofdtekst

Wy wennen yn 'e Sweagerbosk. Doe't myn suster Antsje in fanke oerwoan hie, kom Fokke Loonstra us in kear by ús. Hy wenne ek yn Sweagerbosk, oan 'e Swadde. Hy woe de poppe graech us sjen. Hy nom seis ierappeltsjes mei en in pear plakjes spek.
Ik slepte by ús mem. Doe't mem op bêd soe, taestte se nei in grouwe pod mei in doek om 'e kop. Dy pod siet by har op 't kessen. Mem raesde it út. Doe rekken wy der allegearre út. De bêdden ha wy neisjoen, mar wy koenen neat fine.
Dy pod, dat hat Fokke syn mem west, dat wie in greate tsjoenster. Sy en har susters ha Fokke letter ek deatsjoend en syn beide bruorren ek noch.

Onderwerp

SINSAG 0586 - Von Hexe empfangene Äpfel verwandeln sich in Kröten    SINSAG 0586 - Von Hexe empfangene Äpfel verwandeln sich in Kröten   

Beschrijving

Een jongen, Fokke, gaat op kraambezoek. Hij neemt appels mee en ineens zit er een pad met een doek om zijn kop op het bed. Waarschijnlijk is eem van de appels in een pad veranderd. De pad blijkt Fokke's moeder, een heks, te zijn. De zussen van Fokke waren ook heksen en die hebben later Fokke en zijn broers ook betoverd. Het is een echt familietrekje.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 115, verhaal 2 (archief MI)

Commentaar

10 oktober 1966
Von Hexe empfangene Äpfel verwandeln sich in Kröten

Naam Overig in Tekst

Antsje    Antsje   

Fokke Loonstra    Fokke Loonstra   

Swadde    Swadde   

Fokke    Fokke   

Naam Locatie in Tekst

Sweagerbosk    Sweagerbosk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21